Regnskab

Revisor eller bogholder søges til Regnskabshelten.dk

We are in a rapid development and constantly need skilled accountants and bookkeepers who can be part of our team part-time / full-time, and help provide accounting services to our many new customers. As an Accountant / Accountant at Regnskabshelten, you must have experience with handling and year-end closing of small sole proprietorships and preferably …

Revisor eller bogholder søges til Regnskabshelten.dk Read More »

Kapitalindkomst

Kapitalindkomst er den indkomst, du modtager som følge af afkast af din investering. Den kan stamme fra renter eller eksempelvis aktier. Udtrykket “kapitalindkomst” henviser ikke til nogen traditionel indkomstkilde, f.eks. en lønudbetaling eller andet traditionelt arbejde. Det er en indkomstkilde, som man ikke er forpligtet til at arbejde for i traditionel forstand. – Det lyder …

Kapitalindkomst Read More »

Fuldmagt – Hvad er en fuldmagt helt præcist?

– Du kan give en fuldmagt, hvis du ønsker at en anden person skal varetage din rolle i interaktionen med en anden person eller organisation. Når du giver en anden person en fuldmagt, giver du vedkommende beføjelse til at varetage dine interesser og handle på dine vegne. Det kan være et familiemedlem, en ansat (f.eks. …

Fuldmagt – Hvad er en fuldmagt helt præcist? Read More »

A man looking at a graph with a red line indicating an increase.

EAN Nummer

EAN-nummer er et europæisk artikelnummer (EAN). Et unikt identifikationsnummer, der tildeles alle offentlige institutioner. For at få et EAN-nummer skal du først registrere dig hos GS1 Danmark og dertil betale et årligt gebyr herfor. Selv om navnet indeholder ordet “europæisk”, kan det bruges overalt i verden. Hvad er betydningen af et EAN-nummer? Et europæisk artikelnummer …

EAN Nummer Read More »

A man looking at a graph with a red line indicating an increase.

Dækningsbidrag

Dækningsbidraget er det beløb som din virksomhed tjener på et produkt eller en tjenesteydelse, efter at de variable omkostninger er trukket fra indtægterne. Den beregnes på følgende måde: Ved at trække omsætningen fra de variable omkostninger fås dækningsbidraget. Dækningsgraden For at beregne dækningsgraden skal du først bestemme, hvor stor dækningsbidraget skal være i forhold til …

Dækningsbidrag Read More »

Betalingsbalance

Udtrykket “betalingsbalance” bliver brugt til at se på et lands eller virksomheds økonomiske situation. Den dækker over alle de økonomiske transaktioner, som en virksomhed har med sin omverden.. Det kan være alt fra til – og frastrømning af udenlandsk valuta og varer eller tjenesteydelser. Betalingsbalancen giver en indikation af, hvordan en virksomheds økonomi har det. …

Betalingsbalance Read More »

To personer i uniformer diskuterer foran en bærbar computer

Bogføringsloven – Hvad er bogføringsloven?

Hvad er bogføringsloven? Bogføringsloven er en lov, der fastlægger de generelle retningslinjer for regnskab i Danmark. At bogfører betyder helt enkelt at dokumentere sine transaktioner. Når du bogfører, er der forskellige retningslinjer, du skal overholde, disse retningslinjer kaldes bogføringsloven Er jeg omfattet af bogføringsloven? Alle danske erhvervsdrivende virksomheder har bogføringspligt og er omfattet af bogføringsloven. …

Bogføringsloven – Hvad er bogføringsloven? Read More »

hvad er en indtægt

Indtægt – Hvad er en indtægt?

En indtægt er en sum penge, der øger en virksomheds eller individs formue.– En virksomheds samlede indtægt kaldes omsætning, hvortil det modsatte heraf er virksomhedens udgifter. Som privatperson vil dine indtægter typisk være din løn eller den ydelse du får fra staten, fx SU, kontanthjælp, dagpenge osv. Fælles for dine indtægter er, at de øger …

Indtægt – Hvad er en indtægt? Read More »

hvad er en resultatopgørelse

Resultatopgørelse – Hvad er en resultatopgørelse?

En resultatopgørelse viser forskellen mellem din omsætning og dine omkostninger for en bestemt periode. Er resultatopgørelse viser altså hvad din virksomhed har tjent i den pågældende regnskabsperiode. Hvad viser en resultatopgørelse? En resultatopgørelse viser hvor stor en omsætning din virksomhed har, og hvor mange omkostninger der har været forbundet med at skabe omsætningen. En resultatopgørelse …

Resultatopgørelse – Hvad er en resultatopgørelse? Read More »

Scroll to Top