Restaurantensbogføringspakke

Digitalt, skalerbart og med fokus på kvalitet

Pris 795,- kr./mdr.

Restaurantens-
bogføringspakke

Digitalt, skalerbart og med fokus på kvalitet

Pris 795,- kr/mdr.

Fullservice bogføringspakke

Bogføringsløsning til din fysiske forretning

795 kr Pris, ex moms pr. mdr.
 • Fast tilknyttet bogholder
  med speciale i
  fysiske forretninger
 • Løbende bogføring
 • Afstemning af bank
 • Afstemning af
  betalingsløsninger
  (Shopbox, Mobilepay,
  Bambora etc.)
 • Indberetning af moms +
  one stop shop moms
 • Lønadminstration
 • Kvartalsregnskab

Digitaliseringspakke
(add-on)

7500 kr Engangsbeløb
 • Gennemgang af
  nuværende set-up
 • Professionel rådgivning om
  valg af integrationstjenester
 • Automatisering &
  digitalisering af:
  1. Debitorer, kreditorer,
  indsamling af bilag,
  betalingstjenester,
  lagerstyring m.m.
 • Opsætning & Integration
  til regnskabssystem
 • Evt. optimering af
  kontoplan i regnskabsprogram

Eksperter i digitalisering

Vi har mange års erfaring i de mest anvendte automatiserings- og digitaliseringsløsninger

Bliv en mester til at automatisere og digitalisere din forretning

Vi hos Regnskabshelten har udarbejdet en e-bog, som kan hjælpe dig med at automatisere og digitalisere din forretning.

Gider du ikke bruge tid på kedelige og manuelle opgaver? Nej vel! Hent og læs vores e-bog og bliv klogere på, hvordan du kan optimere dine forretningsgange og spare din dyrebare tid. Så kan du fokusere på alt det vigtige!

Når du henter e-bogen, signer du dig samtidig op til vores nyhedsbrev. Her sender vi løbende smarte tips og fif, som gør, at du bliver en mester til dit regnskab. 

Hent e-bogen i dag og bliv klogere på dit regnskab.

Klik på billedet og download e-bogen ▶▶

Det vi gerne ville skabe med Regnskabshelten...

Din personlige bogholder

Hos Regnskabshelten har du din egen personlige bogholder som har det 100% indblik i din daglige bogføring, men derudover har du også et stort bagland af eksperter som altid vil stå til rådighed hvis der skulle være et juridisk, skatteteknisk eller beslægtet område som du søger hjælp til.

Et digitalt og effektivt bogholderi

Vi har en målsætning og det er at gøre dit bogholderi så effektivt som overhovedet muligt. Derfor ser vi ved det første opstartsmøde altid nærmere på: Hvordan dit bogføringsmæssige set-up er i dag og hvordan vi ved brug af diverse integrationsværktøjer kan optimere dette mest effektivt.

Fast månedlig pris

Helt ærligt.. Findes der noget mere irriterende end uforudsete regninger? Regnskabshelten = Fast månedlig pris, Ingen fordyrende revisorregninger, irriterende skjulte gebyrer eller uforudsete regninger.

Overhold frister & deadlines

Aldrig skal du bekymre dig om momsfrister, årsregnskab, selvangivelse eller andre kedelige deadlines og mærkedage i regnskabskalenderen.

Er du interesseret i at høre mere om
Regnskabshelten?

Lyst til at høre mere?

I tvivl om din bogføring kan klares med en af vores pakkeløsninger? Send os din besked, så vender vi tilbage indenfor 24 timer.

Jobopslag

Send en besked

Hvad er bogføring?

Personer, der administrerer alle finansielle data for virksomheder, kaldes bogholdere. Virksomheder ville ikke være klar over deres aktuelle finansielle situation eller interne transaktioner, hvis de ikke havde bogholdere.Den daglige registrering af finansielle transaktioner og oplysninger, der er relevante for en virksomhed, kaldes bogholderi. Det sikrer, at data om personlige finansielle transaktioner er nøjagtige, aktuelle og grundige. Derfor er nøjagtighed afgørende for proceduren.

Regnskab er baseret på de oplysninger, der leveres af bogføring, det er en diskret proces, der finder sted inden for det større område af regnskab.

Processen er kendt som “finansiel bogføring”, når data produceres i rapporter til enkeltpersoner eller virksomheder uden for organisationen.

Det er processen med at klassificere og forklare regnskabsoplysninger til relevante interessenter som f.eks. aktionærer og ledelse ved at måle, opsummere og formidle de finansielle oplysninger, der er skabt af bogholderiet.

Disse oplysninger kan også bruges til at vurdere fremtidige finansielle ændringer, analysere forskellige aspekter af virksomheden og vurdere virksomhedens potentiale. 

Regnskabsrapporter

regnskabarapporter_og_bogføring

I det finansielle regnskab udarbejdes der rutinemæssigt tre rapporter, der dækker en bestemt regnskabsperiode:

En balance opsummerer en virksomheds aktiver og passiver på et bestemt tidspunkt, normalt ved udgangen af et regnskabsår. Denne rapport giver et nøjagtigt billede af virksomhedens finansielle situation.

Resultatopgørelsen viser virksomhedens samlede indtægter, omkostninger og overskud eller tab. Denne undersøgelse ser på de indtægter og udgifter, der genereres af almindelige driftsaktiviteter samt “ikke-operative” aktiviteter, som er indtægter eller udgifter, der ikke direkte genereres af virksomheden. Dette er den mest betydningsfulde af de tre typer regnskabsrapporter, da den ofte anvendes af ledelsen til at bestemme den finansielle status og træffe beslutninger.

Pengestrømsopgørelsen undersøger ind- og udstrømningen af midler ind og ud af virksomheden. Denne rapport fokuserer udelukkende på de kontanter, der kommer ind og ud af organisationen som følge af forskellige forretningsaktiviteter. Den omfatter også eventuelle overskud eller tab fra investeringer foretaget i virksomhedens navn. Husk på, at udtrykket “kontanter” også henviser til kreditbetalinger, der er blevet opfyldt. 

Disse rapporter udarbejdes normalt på månedlig basis og anvendes til intern planlægning og beslutningstagning. Dette betegnes som “management accounting”. Målet er at give lederne nøjagtige oplysninger om driftsudgifterne og kriterier, som disse udgifter kan måles i forhold til som hjælp til budgettering. 

Så uanset om der er tale om et køb eller et salg, skal alle transaktioner dokumenteres. I forbindelse med bogføring er der normalt definerede procedurer, der kaldes “kvalitetskontrol”, som er med til at sikre rettidige og nøjagtige registreringer. 

Virksomhederne kan også følge alle oplysninger i deres regnskaber for at træffe afgørende beslutninger om drift, investering og finansiering med korrekt bogføring.

Bogholderiets formål 

Det grundlæggende mål med bogføring er at bevare en systematisk, organiseret og logisk registrering af alle finansielle transaktioner. Dette garanterer, at de finansielle konsekvenser af disse transaktioner er bogført i regnskaberne.

Det andet centrale mål er at fastslå den samlede virkning af alle registrerede transaktioner på virksomhedens endelige opgørelse. Virksomhedens endelige regnskab, navnlig resultatopgørelsen og balancen, vil blive fastlagt ved hjælp af bogføringen. 

Regnskabsmæssige ansvarsområder

Bogføring består i det væsentlige i at holde styr på og registrere de data, der er forbundet med en virksomheds finansielle aspekt, på en systematisk måde. Det er nødvendigt for virksomheder, men det er også til gavn for mennesker og nonprofitorganisationer.

Alle tilknyttede transaktioner vil blive registreret af den eller de personer, der har ansvaret for bogføring for en virksomhed, herunder, men ikke begrænset til: 

 • Betalinger til leverandører for udgifter
 • Betalinger på et lån
 • Betalinger af fakturaer fra kunder
 • Afskrivninger af aktiver bliver registreret.
 • Oprettelse af årsregnskab

Selv om begreberne bogføring og regnskab nogle gange bliver byttet om på hinanden, henviser regnskab til hele processen med at forvalte en virksomheds eller en persons økonomi, mens bogføring henviser til de ansvarsområder og procedurer, der er involveret i registreringen af finansielle transaktioner. 

Hvorfor er bogføring vigtigt?

Selv om det kan virke som en selvfølge, er det vigtigt for organisationer af alle størrelser at have et nøjagtigt og fuldstændigt bogholderi. Med tilføjelsen af skat, aktiver, gæld og investeringer bliver det, der synes at være en simpel opgave, pludselig mere kompliceret.

Det primære formål med bogføring er at følge en virksomheds økonomiske aktivitet, hvilket betyder, at det hjælper dig med at holde en ajourført historik over nuværende input- og outputmængder, beløb, som firmaer og kunder skylder, og meget mere. 

Regnskab, som det altid har været gjort

Som en vigtig del af regnskab har bogføring en lang historie. Traditionelt anvendes der hovedbøger, kontoplaner og et tidskrævende dobbeltbogholderisystem.

At holde styr på transaktioner

Transaktioner skal generelt indtastes i bøgerne eller regnskabssystemet dagligt.

For hver transaktion kræves der et dokument, der beskriver forretningstransaktionen. En salgsfaktura, en salgskvittering, en leverandørfaktura, en leverandørbetaling, bankbetalinger og journaler er alle eksempler på dette. 

Revisionssporet for hver enkelt transaktion leveres af disse ledsagedokumenter, som er et afgørende aspekt af at bevare detaljerede optegnelser i tilfælde af en sådan revision. 

Hvad er et revisionsspor egentlig?

Under en revision inspiceres de dokumenter, computerfiler og andre optegnelser, der illustrerer, hvordan et selskab håndterer transaktioner. 

Revisionssporet er faktisk et fysisk eller elektronisk spor, der giver en dokumenteret historie om en transaktion i en virksomhed. Et revisionsspor gør det muligt for en revisor at følge oplysningerne fra målregnskabet til datakilden (faktura, kvittering, kvittering, bon osv.) og se hele transaktionsprocessen. 

Tilgængeligheden af et troværdigt og letforståeligt revisionsspor er et tegn på en virksomheds stærke interne kontrol, og det er grundlaget for objektivitet.

Et revisionsspor med manglende papirer kan på den anden side være et tegn på, at en virksomhed ikke følger korrekte regnskabsprocedurer. 

Et revisionsspor vil tilbyde en kronologisk liste over de handlinger, der var nødvendige for at starte og afslutte en transaktion.

Afhængigt af antallet af trin, der er involveret i transaktionen, kan et revisionsspor være enkelt eller komplekst. At foretage et revisionsspor på en faktura fra en leverandør ville f.eks. være en ret enkel procedure. 

Modtagelsen af en faktura er normalt starten på et revisionsspor. Transaktionen spores derefter ned til kreditorerne og til sidst til den check eller elektroniske betaling, der afregner saldoen. Afhængigt af organisationen og transaktionen kan et revisionsspor omfatte mange flere trin og være vanskeligt at følge. 

Revisionsspor kan være nyttige værktøjer til at styre en virksomheds eller organisations penge og andre ressourcer på mange forskellige måder.

Revisionsspor er en pålidelig metode til at fastslå, om transaktionerne udføres gnidningsløst og sandfærdigt med færrest mulige trin. 

Hvis der er uoverensstemmelser i en virksomheds finansielle data, er et revisionsspor ofte den bedste metode til at finde ud af, hvilke oplysninger der mangler, eller hvilke handlinger der blev udført ukorrekt. 

Med andre ord er et elektronisk revisionsspor automatisk og giver dig mulighed for at holde styr på dine dokumenter. 

Regnskab med dobbelt bogføring

regnskaber_med_dobbelt_bogføring

Begreberne regnskab og bogføring bruges normalt i flæng. Bogføring er derimod kun ét aspekt af regnskabsprocessen, som omhandler registrering af transaktioner. Så lad os se på bogføring, og hvordan den adskiller sig fra regnskab. dobbelt bogholderi metoden er baseret på, at hver transaktion er opdelt i to komponenter, som hver især påvirker to hovedbog konti. hver transaktion har en positiv og negativ post i dobbelt bogføring (debet og kredit) Hver transaktion består af en debitorpost på en konto og en kreditpost på en anden. Det betyder, at hver transaktion skal registreres på to konti: den ene vil blive debiteret, fordi den modtager værdi, mens den anden vil blive krediteret, fordi den giver værdi.  

Udviklingen af det moderne regnskabsvæsen kan i høj grad tilskrives dobbelt bogholderisystemet. Det etablerede procedurerne for at føre korrekte regnskaber i enhver branche.

Ifølge historiske dokumenter blev den dobbelte bogførings teknik først anvendt af købmænd i middelalderen. Fra antikken var dette en enorm forbedring i forhold til abacus og de tidlige enkelt bogføringssystemer. 

Efterhånden som den dobbelte bogføring blev mere og mere anvendt, udvidedes den til at omfatte omfattende beskrivelser af varer og tjenesteydelser samt indtægter, omkostninger, lån, uerholdelige fordringer og andre finansielle oplysninger.

Hvad er en debitering egentlig?

På balancen er en debet en udgift eller et beløb, der er betalt fra en konto, og som resulterer i en stigning i et aktiv eller et fald i en forpligtelse eller egenkapital.

Debet stammer fra det latinske ord debere, som betyder “at skylde”. Det er en formel bogførings- og regnskabsformulering. En balancekontos debet er positiv, mens en resultatposts debit er negativ. 

En oversigt over begrebet debit i regnskab

 • Der er tale om en reduktion af gælden, når en debitorkonto debiteres.
 • Når man debiterer en aktivkonto, implicerer man, at aktiverne er steget.
 • Når du debiterer en indkomst konto, indebærer du, at indkomsten er faldet.
 • Når du debiterer en udgiftskonto, antyder du, at omkostningerne er steget.

Debiteringer har øget værdien af kontiene. Følgende slags konti stiger som følge af en debitering:

 • Besiddelser (kontanter, tilgodehavender, inventar, jord, udstyr osv.)
 • Udgifter (lejeudgifter, lønudgifter, renteudgifter osv.)
 • Udgifter (tab ved salg af aktiver, tab ved retssager osv.)
 • Tegningskonto for en enkeltmandsvirksomhed

Debiteringer reducerede værdien af kontiene. Følgende slags konti reduceres ved en debet:

 • Forpligtelser (Skyldige gældsbreve, skyldige konti, skyldige renter osv.)
 • Egenkapital for aktionærer (Stamaktier, overført overskud) 

Saldo af debet

Debetsaldoen er den sum, der er tilbage, efter at der er foretaget en eller flere bogføringsposter. Dette tal repræsenterer virksomhedens aktiv eller udgift.

Dine debet- og kredit konti skal være lige store i dobbelt bogføring, hvilket giver en vellykket balance i dine finansielle konti og sikrer, at din virksomheds økonomi ikke udsættes for ekstra kontrol fra skattemyndighedernes side i form af en revision

Hvad er en kredit helt præcist?

kredit_debit_bogføring

Kredit er den negative side af en balancekonto, og den positive side af en resulterende post i regnskabet. En kredit er et beløb, som en debitor skylder en kreditor, men som ikke er blevet betalt (låntager). Dette registreres på højre side af balancen (negativt) i regnskabsbogen, da det er et fald i aktiverne.

Når du krediterer en konto, antyder du, at den har en negativ saldo.

På grund af at en stigning i passiverne som følge af en stigning på kreditorkontoen ville resultere i et negativt tal, kan det være lidt forvirrende at balancere kreditter, medmindre man forstår det såkaldte dobbelte bogholderis princip.

Kreditor er imidlertid den person eller virksomhed, der udsteder kreditten. Kredit gives til gengæld for, at kreditor leverer et produkt eller en tjenesteydelse til debitor. Kreditten forventes at blive betalt tilbage inden for den aftalte tidsramme.

En oversigt over regnskabsmæssig kredit

 • Når en debitorkonto krediteres, øges gælden.
 • Når man krediterer en aktivkonto, reduceres aktiverne.
 • Når du krediterer en indkomst konto, antyder du, at din indtjening er steget.
 • Når du krediterer en udgiftskonto, reducerer du dine udgifter.

Der blev foretaget en kreditering af kontiene. Disse konti vil blive forhøjet med en kredit:

 • Ansvar (skyldige gældsbreve, skyldige konti, skyldige renter osv.)
 • Indtægter (Salg, service indtægter, indtjente gebyrer, renteindtægter osv.)
 • Gevinster (gevinst ved salg af aktiver, gevinst ved indfrielse af obligationer osv.)

Alle konti er blevet krediteret. Disse konti vil blive reduceret med en kredit:

 • Besiddelser (kontanter, tilgodehavender, leverancer, inventar, jord osv.) 

Så for at du skal vide det, er der en debitorpost på en konto og en kreditpost på en anden konto involveret i hver transaktion. Dette fungerer som et system til fejlfinding: Hvis debet beløbet ikke er lig med den tilsvarende sum af kreditter på et hvilket som helst tidspunkt, er der sket en fejl. 

Den grundlæggende regel er “debitér modtageren og kreditér giveren”, hvilket gør det let at huske.