Årsregnskab gjort nemt,
effektivt og prisvenligt!

Kontakt os gerne, så vi sammen kan finde ud af hvordan vi bedst muligt kan hjælpe dig

Årsregnskab gjort nemt,
effektivt og prisvenligt!

Kontakt os gerne, så vi sammen kan finde ud af hvordan vi bedst muligt kan hjælpe dig

Årsregnskab

3495 kr pris, ex moms
 • Opstilling af årsregnskab
 • Indberetning af årsregnskab
 • Opgørelse af skattepligtig indkomst
 • Assistance med årsafslutningsposteringer (årlige afskrivninger)
 • Indberetning af selvangivelse

Årsregnskab +

4495 kr pris, ex moms
 • Opstilling af årsregnskab
 • Indberetning af årsregnskab
 • Opgørelse af skattepligtig indkomst
 • Assistance med årsafslutningsposteringer (årlige afskrivninger)
 • Gennemgang af bogholderi og saldobalance
 • Indberetning af selvangivelse
Popular

Årsregnskab +

6995 kr pris, ex moms
 • Opstilling af årsregnskab
 • Indberetning af årsregnskab
 • Opgørelse af skattepligtig indkomst
 • Assistance med årsafslutningsposteringer (årlige afskrivninger)
 • Gennemgang af bogholderi og saldobalance
 • Indberetning af selvangivelse

Udfyld formular

Underskriv digitalt

Spar tid & penge

Eksperter i årsregnskab & dit regnskabsprogram

Vi har mange års erfaring i Dinero, e-conomic, Billy mm

Det vi gerne ville skabe med Regnskabshelten...

Erfarent team

Vi er et fokuseret, professionelt og dedikeret team af revisorer, bogholdere og jurister, med mange års erfaring som dagligt hjælper +200 selvstændige med deres bogføring og regnskab.

Tryghed gennem hele forløbet

Vi tager vores ansvar seriøst og vi forstår, at troværdighed, tillid og tryghed er alfa og omega for vores mange kunder, som vælger os til at udarbejde deres årsregnskaber.

Vi klarer også bogføringen

Styr på dit bogholderi?
Hvis ikke, så kan du tage det helt roligt. Vi står til rådighed og sørger for at få dig helt i mål.

Nemt og effektivt

Er der nogen spørgsmål undervejs står vi altid til rådighed og hvis ikke, så har vi overblikket og tager os af hele processen, så du kan holde fri når du har fri.

Er du interesseret i at høre mere om
Regnskabshelten?

Regnskabshelten i tal

Hverdag hjælper vi selvstændige over hele Danmark med deres bogføring, regnskab og meget mere
0 +
Indberettede årsregnskaber
0 +
Tilfredse kunder
0 +
Opkald besvaret de seneste 14 dage

Lyst til at høre mere?

I tvivl om dit årsregnskab kan klares med en af vores pakkeløsninger? Send os din besked, så vender vi tilbage indenfor 24 timer.

Jobopslag

Send en besked

Årsregnskab: Alt, hvad du behøver at vide om opstilling og indberetning af årsregnskab

Et årsregnskab er et selskabs endelige regnskab for et kalenderår. Årsregnskaber skal udarbejdes én gang om året.
På denne side forklares det, hvad et årsregnskab er, hvordan det indsendes, og hvilke typer virksomheder der er forpligtet til at aflægge årsregnskab.

Hvad er et årsregnskab egentlig?

Når du starter en virksomhed, er det din pligt at holde styr på alle virksomhedens aktiviteter. Du skal udarbejde en oversigt over det foregående års økonomi, det såkaldte årsregnskab.

Uanset størrelsen af din virksomhed skal der udarbejdes et årsregnskab. Det viser, hvordan virksomhedens midler er blevet brugt, og hvordan virksomhedens økonomiske situation hænger sammen.

Årsregnskabet giver et øjebliksbillede af virksomhedens resultater i løbet af regnskabsåret. Både overskud og udgifter i forbindelse med driften af virksomheden oplyses. Som følge heraf kan årsregnskabet betragtes som virksomhedens årsberetning.

Alle finansielle transaktioner skal fremgå af årsregnskabet. Regnskabet kan bruges til at følge virksomhedens udvikling på denne måde.

Årsregnskaber tjener to primære formål:

Årsregnskabet opsummerer, hvordan virksomhedens midler er blevet brugt.

Årsregnskaberne viser virksomhedens finansielle sundhed.

Hvorfor fører du et årsregnskab på årsbasis?

Når du ejer en virksomhed, er du ansvarlig for dens økonomiske forvaltning. Dette sker ved at følge virksomhedens indtægter og udgifter. Når du skal oplyse dit overskud eller underskud på SKATs oplysningsskema, eller når din virksomhed skal aflevere en årsrapport til Erhvervsstyrelsen, skal du bruge årsregnskaber.

Hvilke oplysninger indeholder en årsberetning?

Det er ikke alle virksomheder, der skal registrere sig hos Erhvervsstyrelsen hvert år. F.eks. er en enkeltmandsvirksomhed og et interessentskab ikke forpligtet til at indsende årsregnskaber.

Virksomheder, der skal udarbejde et årsregnskab, skal indeholde følgende oplysninger:

 1. Saldo i resultatopgørelsen
 2. Eventuelt nogle noter (f.eks. ledelseserklæring og anvendt regnskabspraksis)
 3. Resultatopgørelsen viser, om virksomheden er rentabel eller ej, mens balancen opsummerer virksomhedens aktiver og passiver.
 4. Visse virksomheder skal også indsende en ledelseserklæring, hvori ledelsen redegør for det foregående års aktiviteter og prognoser for det kommende år. Regnskabspraksis viser de standarder, som virksomheden har fulgt ved udarbejdelsen af sit årsregnskab. Dette er med til at sikre, at regnskaberne er korrekte.

Hvis din virksomhed f.eks. er klassificeret i regnskabsklasse D, forventes det, at du skal skrive en ledelsesberetning ud over en revisorerklæring, en pengestrømsopgørelse og andre vigtige finansielle oplysninger.

Hvad er regnskabsstandarderne for regnskabsåret?

Regnskabsåret svarer i langt de fleste tilfælde til kalenderåret, som løber fra 1. januar til 31. december. Det er dog muligt at føre regnskaber mellem 1. juli og 30. juni, men det sker kun i et begrænset antal tilfælde.

Årsregnskaberne indgår i virksomhedens årsberetning og skal derfor indgives samtidig med denne. Inden årsrapporten indsendes til Erhvervsstyrelsen, skal den godkendes på en generalforsamling.

Der findes en lang række regler for de oplysninger, der skal indgå i årsregnskaberne. De varierer alt efter virksomhedens art og størrelse. Der findes flere regnskabsklasser med hver sit regelsæt for, hvordan regnskaber skal udarbejdes, hvilket gør det vanskeligt at udarbejde en samlet beskrivelse.

Hvordan udarbejdes årsrapporter og årsregnskaber?

Ved udarbejdelsen af et årsregnskab er det nødvendigt at have adgang til alle de oplysninger, der skal medtages. Selv om du kan udarbejde dit eget årsregnskab, kan det være nyttigt at outsource processen til en revisor.

De enkelte virksomheder vælger selv, om de har brug for en revisor i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet. Det er obligatorisk for større virksomheder med en høj omsætning, men ikke for mindre virksomheder.

Før du kan begynde at skrive din årsberetning, skal du indsamle følgende oplysninger:

 • Værdikuponer i hele perioden
 • Årlig kontoudtog
 • Hvert eneste kontoudtog
 • Opgørelser over pengestrømme
 • Der er særlige regler, der skal overholdes, når det gælder regnskaber. Da mange virksomhedstyper er inddelt i regnskabsklasser, har det betydning, hvilken type virksomhed du driver.

Hvis du ikke har en revisor, kan det være fornuftigt at bruge et af de mange online regnskabsprogrammer. På denne måde kan du holde styr på virksomhedens indtægter og udgifter.

Årsregnskab for selskabet

En årsberetning består typisk af følgende afsnit:

 1. Resultatopgørelsen opsummerer virksomhedens overskud eller tab, som bestemmes ved at dokumentere alle indtægter og udgifter i løbet af regnskabsåret.
 2. En virksomheds balance er opdelt i aktiver og passiver. Din virksomheds værdi er repræsenteret af anlægsaktiver, varelager, tilgodehavender og likvide midler. Passiverne, som omfatter egenkapital, hensættelser og forpligtelser, viser, hvordan din virksomhed har finansieret sine aktiver. Egenkapital og passiver skal altid være i overensstemmelse med hinanden.

Den primære side

Årsrapportens forside skal indeholde følgende oplysninger:

Udtrykket “årsrapport” henviser til en årlig formel rapport.

Virksomhedens fulde navn, CVR-nummer og adresse

Regnskabsperioden defineres som det tidsrum, som regnskaberne føres over.

Navnet på formanden for generalforsamlingen eller et tilsvarende godkendelsesorgan.

Datoen for godkendelse af årsberetningen.

Underskrifter

Årsrapporten skal indeholde dokumentation for, at den er udarbejdet og godkendt i overensstemmelse med gældende lovgivning og selskabets vedtægter. Som følge heraf skal det fremgå, hvem der har skrevet årsrapporten og måske revideret, godkendt og bekræftet den.

Ved at underskrive årsrapporten bekræfter formanden for generalforsamlingen, at den er godkendt af selskabets ledelse og generalforsamling.

Ved at indsende årsrapporten elektronisk bekræfter du, at den er underskrevet af formanden og eventuelt en revisor.

Sprog

Årsberetninger skal som hovedregel være skrevet på enten dansk eller engelsk.

Indholdet er defineret af den regnskabsklasse, som din virksomhed opererer i.

Regnskabsfagene gives fra A til D, hvor D er den mest udfordrende. Som virksomhed skal du overholde både de love, der gælder for din klasse, og de regler, der gælder for de underliggende klasser. Som følge heraf skal et klasse C-selskab overholde de regler, der gælder for klasse A, B og C-selskaber.

Hvilke virksomheder skal indsende årsrapporter?

Du forventes at indsende et årsregnskab i form af en årsberetning. Årsrapporten indeholder jeres årsregnskab samt en række yderligere oplysninger. Årsrapporter er nødvendige for langt de fleste virksomheder. Nedenstående er en liste over virksomheder, der har pligt til at indsende årsrapporter:

 • Selskaber med begrænset ansvar (LLC’er)
 • Selskaber med begrænset ansvar
 • Virksomheder, der har fusioneret
 • Samarbejde (hvis alle ejere er virksomheder)
 • Anpartsselskaber med begrænset ansvar (hvis alle ejere er virksomheder)
 • Kapital til virksomheder
 • Selskaber med begrænset ansvar
 • De europæiske andelsselskaber (SCE’er)
 • Medarbejderejede finansielle servicevirksomheder
 • Virksomhedens indsendelse af årsrapporter er påkrævet.

Hvilke virksomheder er fritaget for at indsende årsrapporter?

Hvis du ejer en enkeltmandsvirksomhed, er du ikke forpligtet til at indsende en årsrapport. Følgende tabel indeholder en udtømmende liste over virksomheder, der ikke er forpligtet til at offentliggøre årsrapporter:

 1. Virksomheder, der drives af en enkelt person
 2. Små virksomheder, der ejes individuelt
 3. Samarbejde (Hvis en eller flere af ejerne er en person)
 4. Kommanditselskaber (hvis en eller flere af ejerne er en person)
 5. Virksomheder, der har indgivet en fritagelseserklæring
 6. Virksomheder, der har indgivet konkursbegæring
 7. Virksomheder, der er under rekonstruktion i henhold til konkursloven, er opført her.
 8. Årsberetninger fra selskaber Det er ikke nødvendigt at indsende dem.

Hvem er fritaget for kravet om årsregnskab?

Det er de få virksomheder, der ikke er forpligtet til at aflægge årsrapport. Følgende virksomheder kan dog være undtaget under visse omstændigheder:

 1. Kooperativer, selskaber og organisationer med begrænset ansvar
 2. Partnerskaber, både kommanditselskaber og komplementarselskaber
 3. Slumrende datterselskaber
 4. Udenlandske selskabers filialer
 5. Skal der indberettes årsregnskaber?
 6. Når du skal indsende dit årsregnskab og resten af din årsberetning, er der specifikke standarder for forsiden, underskrifter og sprog. De resterende oplysninger er reguleret af den regnskabsklasse, som din virksomhed tilhører.

Årsregnskaber for forskellige typer virksomheder

Enkeltmandsvirksomheder og visse kommercielle organisationer klassificeres som regnskabsklasse A.

Alle privatejede virksomheder, såsom enkeltmandsvirksomheder, små virksomheder og partnerskaber, er klassificeret som regnskabsklasse A. Derudover omfatter klassen virksomheder, der er omfattet af loven om visse erhvervsvirksomheder, som findes her. Denne lov finder anvendelse, hvis en virksomhed ikke opfylder to af følgende standarder i på hinanden følgende regnskabsår:

 • Den resterende saldo er på 7 mio. kr.
 • Nettoomsætning på 14 mio. kr.
 • I løbet af regnskabsåret beskæftiger organisationen i gennemsnit ti fuldtidsansatte medarbejdere.

Som ejer af en klasse A-virksomhed er du ikke forpligtet til at udarbejde en årsrapport. Hvis du ønsker at fortsætte, skal rapporten indeholde følgende oplysninger:

 • Regnskaber for regnskabsåret (resultatopgørelse, balance med tilhørende noter, herunder en beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis)
 • Ledelsens erklæring (medmindre der kun er ét medlem af ledelsen)
 • En revisors anmærkning
 • Regnskabsklasse B for mikrovirksomheder og små virksomheder
 • Regnskabsklasse B omfatter alle mikrovirksomheder og små virksomheder med begrænset ansvar, herunder private selskaber med begrænset ansvar og aktieselskaber. Mikro- og små virksomheder adskiller sig fra andre virksomheder ved, at indehaveren af en mikrovirksomhed ikke er forpligtet til at få sine regnskaber revideret af en revisor.

I på hinanden følgende regnskabsår må mikrovirksomheder ikke overskride to af følgende standarder:

 • Den resterende saldo er på 4 mio. kr.
 • Nettoindtægter på 8 mio. kr.
 • I løbet af regnskabsåret beskæftiger organisationen i gennemsnit 12 fuldtidsansatte.

Små virksomheder må ikke overskride to af følgende krav i to på hinanden følgende regnskabsår:

 • På balancen er der 36 mio. kr. og nettoindtægter på 72 mio. kr.
 • I løbet af regnskabsåret beskæftiger organisationen i gennemsnit 50 fuldtidsansatte.

Som ejer af en klasse B-virksomhed skal din årsrapport indeholde følgende:

 • Årsregnskaber (resultatopgørelse, balance med noter og beskrivelse af anvendt regnskabspraksis) og eventuelle konsoliderede regnskaber
 • Ledelsens vurdering (alternativt i en note)
 • Ledelsens erklæring (medmindre der kun er ét medlem af ledelsen)
 • En revisors anmærkning
 • Regnskabsklasse C – små og mellemstore virksomheder
 • Regnskabsklasse C omfatter alle mellemstore og store selskaber med begrænset ansvar, f.eks. aktieselskaber og private selskaber med begrænset ansvar.

Hvis din virksomhed opfylder to af følgende kriterier i to på hinanden følgende regnskabsår, er den kategoriseret som mellemstor.

 • På balancen er der 143 mio. kr.
 • Nettoindtægter på 286 mio. kr.
 • I løbet af regnskabsåret beskæftiger agenturet i gennemsnit 250 fuldtidsansatte.

En virksomhed anses for at være stor, hvis den opfylder to af disse kriterier i to på hinanden følgende regnskabsår.

Som ejer af en klasse C-virksomhed skal din årsrapport indeholde følgende:

 • Årsregnskaber (resultatopgørelse, balance med tilhørende noter med beskrivelse af de anvendte regnskabsregler, pengestrømsopgørelse og opgørelse over ændringer i egenkapitalen) og eventuelle konsoliderede regnskaber
 • Oversigt over signifikante tal og forhold
 • Ledelsens beretning
 • Ledelsens erklæring
 • En revisors anmærkning
 • Regnskabsklasse D – Børsnoterede selskaber
 • Hvis du ejer et børsnoteret selskab, er der ikke noget krav om minimumstørrelse. Til gengæld er der yderligere regler, som skal overholdes ud over kriterierne for indholdet af de øvrige regnskabsklasser.

Hvornår er det rette tidspunkt at udarbejde årsregnskaber?

Tidsrammen for indsendelse af årsrapporten er typisk fem måneder efter regnskabsårets afslutning. Hvis du leder en børsnoteret virksomhed, skal rapporten dog indsendes senest fire måneder efter regnskabsårets afslutning. Regnskabsåret er tolv måneder langt, men det behøver ikke at falde sammen med kalenderåret.

Er det muligt for mig at oprette mine egne årsrapporter?

Årsrapporten og årsregnskabet er underlagt forskellige standarder afhængigt af den type virksomhed eller virksomhedsform, som din virksomhed tilhører. Under visse betingelser skal en kapitalselskabs årsrapport og årsregnskab revideres af en revisor, mens du selv er ansvarlig for dette i et personligt selskab.

Du er dog ikke tvunget til at benytte en revisor eller bogholder til at udarbejde regnskaberne. Det er ofte en god idé at få en revisor til at hjælpe dig for at sikre, at alt bliver gjort korrekt.

Selv hvis du har handlet i god tro, kan du blive pålagt sanktioner, hvis du indsender en falsk regnskabserklæring. Der ses derfor bort fra, om dit årsregnskab er mangelfuldt på grund af manglende evne til at udarbejde det.

En revisor eller revisor kan udarbejde årsregnskaber.

I mange tilfælde er det en fordel at outsource dit regnskab til en specialiseret revisor eller bogholder. Det giver dig ro i sindet, at dine regnskaber og årsberetninger er korrekte, så du kan koncentrere dig om at drive din virksomhed.

TIDSFRISTER

Årlig finansiel rapport

Du kan indsende din årsberetning på to måder. Regnskabsgrundlag anvendes af organisationer, der er klassificeret i regnskabsklasse B, mens Regnskab Special anvendes af alle andre organisationer. Yderligere oplysninger om, hvordan du skal gå til værks, kan du finde på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, som du kan tilgå her.

Hvad sker der, hvis du ikke indsender et årsregnskab?

Hvis du undlader at indsende din årsrapport til tiden, kan din virksomhed blive pålagt at betale en bøde eller i værste fald blive opløst.

I første omgang sender Erhvervsstyrelsen dig et brev med en anmodning om at indsende rapporten inden for otte dage. Hvis du ikke overholder denne frist, vil du blive opkrævet et gebyr. Samtidig har du yderligere fire uger til at færdiggøre rapporten. Hvis du heller ikke overholder denne frist, har Erhvervsstyrelsen mulighed for at opløse din virksomhed uden forudgående varsel.