Årsregnskab

Fuldmagt – Hvad er en fuldmagt helt præcist?

– Du kan give en fuldmagt, hvis du ønsker at en anden person skal varetage din rolle i interaktionen med en anden person eller organisation. Når du giver en anden person en fuldmagt, giver du vedkommende beføjelse til at varetage dine interesser og handle på dine vegne. Det kan være et familiemedlem, en ansat (f.eks. […]

Fuldmagt – Hvad er en fuldmagt helt præcist? Read More »

A man looking at a graph with a red line indicating an increase.

EAN Nummer

EAN-nummer er et europæisk artikelnummer (EAN). Et unikt identifikationsnummer, der tildeles alle offentlige institutioner. For at få et EAN-nummer skal du først registrere dig hos GS1 Danmark og dertil betale et årligt gebyr herfor. Selv om navnet indeholder ordet “europæisk”, kan det bruges overalt i verden. Hvad er betydningen af et EAN-nummer? Et europæisk artikelnummer

EAN Nummer Read More »

A man looking at a graph with a red line indicating an increase.

Dækningsbidrag

Dækningsbidraget er det beløb som din virksomhed tjener på et produkt eller en tjenesteydelse, efter at de variable omkostninger er trukket fra indtægterne. Den beregnes på følgende måde: Ved at trække omsætningen fra de variable omkostninger fås dækningsbidraget. Dækningsgraden For at beregne dækningsgraden skal du først bestemme, hvor stor dækningsbidraget skal være i forhold til

Dækningsbidrag Read More »

hvad er en indtægt

Indtægt – Hvad er en indtægt?

En indtægt er en sum penge, der øger en virksomheds eller individs formue.– En virksomheds samlede indtægt kaldes omsætning, hvortil det modsatte heraf er virksomhedens udgifter. Som privatperson vil dine indtægter typisk være din løn eller den ydelse du får fra staten, fx SU, kontanthjælp, dagpenge osv. Fælles for dine indtægter er, at de øger

Indtægt – Hvad er en indtægt? Read More »

hvad er en resultatopgørelse

Resultatopgørelse – Hvad er en resultatopgørelse?

En resultatopgørelse viser forskellen mellem din omsætning og dine omkostninger for en bestemt periode. Er resultatopgørelse viser altså hvad din virksomhed har tjent i den pågældende regnskabsperiode. Hvad viser en resultatopgørelse? En resultatopgørelse viser hvor stor en omsætning din virksomhed har, og hvor mange omkostninger der har været forbundet med at skabe omsætningen. En resultatopgørelse

Resultatopgørelse – Hvad er en resultatopgørelse? Read More »

Hvad er et årsregnskab

Årsregnskab – Hvad er et årsregnskab?

Et årsregnskab er et regnskab, der udarbejdes en gang årligt, som redegør for din virksomheds økonomi. Dit årsregnskab er en del af din årsrapport. Hvad er et årsregnskab? Et årsregnskab giver et overblik omkring virksomhedens finansielle situation samt finansielle aktiviteter. Årsregnskabet giver dig viden om din virksomheds indtægter og udgifter, og giver dig derfor et

Årsregnskab – Hvad er et årsregnskab? Read More »

Scroll to Top