Dækningsbidrag

A man looking at a graph with a red line indicating an increase.

Dækningsbidraget er det beløb som din virksomhed tjener på et produkt eller en tjenesteydelse, efter at de variable omkostninger er trukket fra indtægterne. Den beregnes på følgende måde: Ved at trække omsætningen fra de variable omkostninger fås dækningsbidraget.

Dækningsgraden

For at beregne dækningsgraden skal du først bestemme, hvor stor dækningsbidraget skal være i forhold til omsætningen. Dækningsgraden udtrykkes som en andel af den samlede dækning.

Jo højere dækningsbidrag, jo bedre er det.

Jo større din dækningsgrad er, jo bedre vil du være stillet økonomisk. Der er tre måder at øge fortjenstmargenerne på:

  1. Hvis du ønsker det, kan du øge salgsprisen.
  2. Du har mulighed for at forhandle dig frem til en lavere købspris.
  3. Begge kan bruges samtidig.
[ninja_tables id="5911"]

Hvad består de variable omkostninger helt præcist af?

For at få et reelt billede af, hvor mange penge du tjener på den enkelte vare, skal du kunne skelne mellem de faste og variable omkostninger, der er forbundet med den enkelte vare.

Ved beregning af et produkts dækningsbidrag er alle faste omkostninger, som virksomheden har, f.eks. faste medarbejderlønninger eller fast husleje, ikke med regnet.

Alle variable omkostninger, der er direkte forbundet med salg og produktion af en bestemt vare, er omfattet af denne kategori. Det drejer sig om de direkte omkostninger i forbindelse med fremstillingen af varen samt eventuelle indirekte omkostninger som f.eks. emballage, forsendelse osv.

Dækning

Dækningsgraden kan beregnes, når virksomhedens dækningsbidrag er blevet fastlagt.

Hvad betyder dækning helt præcist?

Når den udtrykkes i procent, udtrykker dækningsgraden bidragsmargenen. Ved sammenligning af tidligere år skal tallene omregnes til procenter i stedet for decimaler.

Virksomheder med et højt dækningsbidrag kan have mange faste omkostninger, mens virksomheder med et lavt dækningsbidrag kan have mange faste omkostninger osv.

Virksomhedens dækningsbidrag vil altid fremgå af resultatopgørelsen i årsregnskabet.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) 

Er dækningsbidraget det samme som fortjenstmargenen i regnskabsmæssig forstand?

Det er ikke korrekt. Bidragsmargenen er det beløb, der er tilbage, når du har betalt dine faste udgifter, f.eks. husleje eller løn.

Overskud er derimod det beløb, som din virksomhed tjener efter at have fratrukket alle udgifter. Derudover er der faste omkostninger.

Når du beregner dækningsbidraget for en vare, undersøger du varens regnskaber og tager hensyn til, hvor mange penge kunden har betalt, samt varens direkte omkostninger.

Hvad er formlen for beregning af bruttomargin?

Når salgsprisen trækkes fra de variable omkostninger, fås dækningsbidraget.

Hvad er forskellen mellem overskudsmargin og dækningsbidrag?

Overskud er det beløb, som din virksomhed tjener efter at have fratrukket alle udgifter.

Hvad er dækningsbidraget, og hvorfor er det vigtigt?

Bidragsmargenen kan hjælpe dig med at forstå, hvor mange penge du tjener pr. solgt vare.

Hvad er formlen for beregning af dækningsbidraget pr. enhed?

Hvis du klikker på linket, vil du blive ført til vores beregner på denne side. Du skal kun indtaste nogle få tal, og du har svaret på få sekunder.

Oplev begrebet breakeven, som omfatter både dækningsbidrag og breakeven.

Hvad er en bruttomargin, og hvordan opnår man en sådan?

Bidragsmargin er en af de vigtigste regnskabsmæssige beregninger, og den anvendes i langt de fleste virksomheders regnskabsafdelinger dvs. at den anvendes i langt de fleste virksomheder. Den viser indtjening på et specifikt produkt eller en specifik tjenesteydelse.

Når du beregner dækningsbidraget for en vare tager du hensyn til, hvor mange penge kunden har betalt, samt varens direkte omkostninger.

Bruttomargin er lig med omsætning minus variable omkostninger.

Bruttomargin beregnes ved at fratrække de variable omkostninger fra den samlede salgspris. Kontakt os

Artiklens indhold

Scroll to Top