Resultatopgørelse – Hvad er en resultatopgørelse?

hvad er en resultatopgørelse

En resultatopgørelse viser forskellen mellem din omsætning og dine omkostninger for en bestemt periode. Er resultatopgørelse viser altså hvad din virksomhed har tjent i den pågældende regnskabsperiode.

Hvad viser en resultatopgørelse?

En resultatopgørelse viser hvor stor en omsætning din virksomhed har, og hvor mange omkostninger der har været forbundet med at skabe omsætningen. En resultatopgørelse viser hvorvidt du har haft et godt eller dårligt regnskabsår. Når du har trukket alle dine omkostninger og fra din omsætning og har fraregnet din skat, renter osv.  vil du ende ud med et resultat der kaldes “årets resultat” dette er et det samme som din nettoprofit.

Din resultatopgørelse følger typisk et klassisk regnskabsår, som går fra 1/1 – 31/12, du kan dog også have et forskudt regnskabsår, der strækker sig fra 01/06 – 31/12.

[ninja_tables id="5911"]

Hvilke krav er der til en resultatopgørelse?

Pursuant to section 23 of the Danish Financial Statements Act, it is a requirement that you present your income statement schematically. At the same time, there are requirements for what the various accounting items should be called. The reason for this is blah. that it makes it easier to compare different company accounts.

Hvordan laver man en resultatopgørelse?

Der er to måder at udarbejde en resultatopgørelse på: 

Henholdsvist artsopdelt og funktionsopdelt.

  1. En artsopdelt resultatopgørelse opdeler virksomhedens omkostninger efter hvilken art de har. Eksempelvis kan omkostningerne opdeles i vareforbrug, løn, husleje mv.
  2. En Funktionsopdelt resultatopgørelse opdeler omkostningerne i virksomheden alt efter, hvor de er blevet anvendt.

Du vælger, hvilken måde du vil bruge, typisk foretrækkes den funktionsopdelte måde af produktionsselskaber, hvor den typeopdelte ofte er mere passende for en handels- eller servicevirksomhed. 

Hvad skal medregnes i en resultatopgørelse?

Om du vælger at lave en Artsopdelt eller funktionsopdelt resultatopgørelse, gør ingen forskel i forhold til hvad der skal medregnes. I en resultatopgørelse skal du medregne alle indtægter og omkostninger du har haft i det pågældende regnskabsår.

Hjælp til udarbejdelse af resultatopgørelse

Har du brug for hjælp til at udarbejde din resultatopgørelse og/eller regnskab?
Vi hjælper dig gerne med at få styr på det. Kontakt os på nedenstående formular, så ringer vi til dig og finder sammen ud af, hvordan vi kan hjælpe dig.

Artiklens indhold

Scroll to Top