Indtægt – Hvad er en indtægt?

hvad er en indtægt

En indtægt er en sum penge, der øger en virksomheds eller individs formue.
– En virksomheds samlede indtægt kaldes omsætning, hvortil det modsatte heraf er virksomhedens udgifter.

Som privatperson vil dine indtægter typisk være din løn eller den ydelse du får fra staten, fx SU, kontanthjælp, dagpenge osv. Fælles for dine indtægter er, at de øger din pengebeholdning. Man kalder typisk en privatpersons samlede indtægter for indkomst. 

Som virksomhed vil du typisk have flere forskellige indtægter, men oftest vil du have en primær indtægt, som kommer fra salg af den vare eller ydelse du sælger. Når du som virksomhed modtager en indtægt skal du medregne den i dit regnskab. Du skal i de fleste tilfælde betale skat af dine indtægter. 

Indtægter og udgifter

Din indkomst skal helst overstige dine udgifter, hvis ikke de gør det, vil du have et underskud. Som nævnt kaldes en virksomheds samlede indtæfter for omsætning. Din omsætning skal derfor dække til at kunne dække dine udgifter / omkostninger, så du i sidste ende kan ende med et overskud.

Hvad er forskellen på indtægter og indbetalinger?

Indtægter er finansielle tilgodehavender, hvor betalinger er de penge, virksomheden modtager fra f.eks. et salg.

Eksempel: Du sælger en vare for 6.000 kr., Hvor kunden betaler 2.000 kr. Om måneden i 3 måneder for at betale for varen. Når salget finder sted, vil du have en indkomst på 6.000 kr., Men du vil have løbende tilgodehavener på dine betalinger i løbet af de 3 måneder på 2.000 kr.

Hvordan bogfører man indtægter?

Den mest almindelig måde er at du bogfører når du udsteder en faktura, indtægten vil således fremstå som et tilgodehavende i balancen indtil betalingen finder sted, hvorefter den vil blive bogført som en indtægt i resultatopgørelsen når betalingen er kommet ind.

Brug for hjælp til at bogføre din indkomst?
På Regnskabshelten.dk er fakturarering og debitorerstyring inkluderet i alle vores Fullservice bogføringspakker.

Artiklens indhold

Scroll to Top