Årsregnskab – Hvad er et årsregnskab?

Hvad er et årsregnskab

Et årsregnskab er et regnskab, der udarbejdes en gang årligt, som redegør for din virksomheds økonomi. Dit årsregnskab er en del af din årsrapport.

Hvad er et årsregnskab?

Et årsregnskab giver et overblik omkring virksomhedens finansielle situation samt finansielle aktiviteter.

Årsregnskabet giver dig viden om din virksomheds indtægter og udgifter, og giver dig derfor et billede af, om du har overskud/underskud for det forgangne år. Det er også en oversigt over din virksomheds aktiver, og hvordan disse er blevet finansieret.

Kort sagt, har et årsregnskab to formål:

  1. For at vise, hvordan virksomhedens midler er blevet brugt i løbet af året
  2. For at vise, hvordan virksomhedens økonomi klarer sig (balancen)

Årsregnskabet er lavet på baggrund af bogføringen gennem årets løb. Det er derfor meget vigtigt at bogføre løbende, for at have de bedst mulige vilkår, for at få et så retvisende årsregnskab muligt

Hvilke krav er der til et årsregnskab?

Alle danske erhvervsdrivende virksomheder er underlagt de krav der er opstillet i Årsregnskabsloven. 

Selvom alle danske erhvervsdrivende virksomheder er omfattet af årsregnskabsloven, er der ikke nødvendigvis de samme krav til årsregnskabet.

Kravene til dit årsregnskab afhænger af hvilken regnskabsklasse din virksomhed hører til.

Årsregnskabsloven inddeler virksomheder i 4 forskellige regnskabsklasser fra A til D, hvor regnskabsklasse A typisk er små personligt ejede virksomheder, og klasse D er store børsnoterede aktieselskaber. 

Som udgangspunkt gælder det, er jo større din virksomhed er, jo flere krav vil der være til dit årsregnskab.

Hvad skal et årsregnskab indeholde?

Som tidligere nævnt, indholdet af dit årsregnskab afhænger af størrelsen på din virksomhed, og dermed hvilken regnskabsklasse det er underlagt. Det gælder dog for alle årsregnskaber, at de skal indeholde:

Resultatopgørelse 

Resultatopgørelsen viser forholdet mellem din indkomst og dine udgifter

Balance

Balancen viser sammenhængen mellem din virksomheds aktiver og passiver 

Hvornår skal man indberette årsregnskab?

Årsregnskabet udarbejdes på baggrund af dit regnskabsår. Et regnskabsår følger typisk et kalenderår dvs. fra 1/1 – 31/12. Det er også muligt at føre forskudt regnskabsår, således at din regnskabsår dækker over perioden 1/7-31/6

Hvordan laver man et årsregnskab?

For at lave et årsregnskab skal du bruge alle bilag for året, samtlige bankudskrifter, kasse rapporter, samt årsrapporten fra banken.

Hvordan det skal opstilles, afhænger af hvilken regnskabsklasse din virksomhed tilhører. Størrelsen på din virksomhed og dermed regnskabsklassen har også betydning for hvorvidt dit årsregnskab skal revideres.

Du kan med fordel benytte dig af at et regnskabsprogram til at opstille dit årsregnskab

Hjælp til udarbejdelse af årsregnskab

Ønsker du at være sikker på, at alle krav til dit årsregnskab er opfyldt, eller vil du hellere bruge din tid på at vækste din virksomhed, kan du få hjælp af en af vores revisorer til at udarbejde dit årsregnskab.

Artiklens indhold

Scroll to Top