EAN Nummer

A man looking at a graph with a red line indicating an increase.

EAN-nummer er et europæisk artikelnummer (EAN). Et unikt identifikationsnummer, der tildeles alle offentlige institutioner. For at få et EAN-nummer skal du først registrere dig hos GS1 Danmark og dertil betale et årligt gebyr herfor. Selv om navnet indeholder ordet “europæisk”, kan det bruges overalt i verden.

Hvad er betydningen af et EAN-nummer?

Et europæisk artikelnummer har desuden betydning på globalt plan. Udtrykket Global Location Number og forkortelsen GLN anvendes internationalt, fordi systemet er blevet udvidet til at omfatte hele verden og ikke længere er begrænset til Europa. Udtrykket “et EAN-nummer” er stadig meget brugt og kendt inden for de danske grænser, da det er den mest udbredte og kendte betegnelse for nummeret i Danmark.

Hvert EAN-nummer er unikt og består af 13 cifre. Når du indtaster de 13 cifre på en faktura, skal de skrives i en sammenhængende talrække.

[ninja_tables id="5911"]

Hvornår giver det mening at bruge det?

EAN-nummeret er nødvendigt, når en virksomhed skal sende elektroniske fakturaer til det offentlige. Uden EAN-nummeret er det ikke muligt at fakturere det offentlige. Derfor skal du kende EAN-nummeret på den offentlige organisation, som du har fået en ordre fra.

Det kunne f.eks. være en vinduespudser, der vasker kommunens vinduer om fredagen. Hvis vinduespudseren ikke kender kommunens EAN-nummer, kan han ikke fakturere kommunen for det arbejde, han udfører om fredagen.

Hvis du har brug for et EAN-nummer til en virksomhed eller til det offentlige, har vi samlet en praktisk vejledning til dig.
Oversigten er tilgængelig her.

Hvordan får en virksomhed sit EAN-nummer?

Alle offentlige institutioner skal som tidligere nævnt have et EAN-nummer. Derfor er det afgørende for offentlige institutioner at forstå, hvordan man får et EAN-nummer.

Nummeret tildeles af den overordnede myndighed, som er den region eller kommune, hvor virksomheden er beliggende.

Er det også muligt for private virksomheder at få et EAN-nummer?

Et stigende antal private virksomheder er ved at indse, at det kan være en stor fordel at have et EAN-nummer, da det betyder en lang række fordele. EAN-numre tildeles til private virksomheder i Danmark af virksomheden GS1.

En af de vigtigste fordele er, at der er betydelige omkostningsbesparelser, og med EAN-nummeret hører fysiske fakturaer fortiden til. Desuden forenkles bogføringen, og når vi samtidig kan hjælpe med at beskytte miljøet, har løsningen mange fordele.

Husk, at det ikke er gratis, og at gebyret afhænger af virksomhedens årlige omsætning. Derfor er der forskel på den pris, som to virksomheder kan få et EAN-nummer til.

Flere virksomheder har imidlertid opdaget, at det giver både besparelser og fordele at få et EAN-nummer.

Et EAN-nummer er nødvendigt, hvis du vil sende ordrer og fakturaer til det offentlige. Mange private virksomheder har et EAN-nummer, men det er ikke påkrævet på samme måde som i den offentlige sektor.

Der findes ikke noget omfattende EAN-nummerregister i Danmark. Derfor har vi samlet en liste over alle danske regioner og kommuner på denne side, så du hurtigt kan finde deres e-faktura side. Tjek GS1 Danmarks EAN-nummerregister, hvis du leder efter et EAN-nummer til en privat virksomhed.

Et EAN-nummer register for den offentlige og private sektor.

Der findes ikke noget omfattende EAN-nummerregister i Danmark. Nemhandelsregistret er Danmarks største EAN-nummerregister og indeholder EAN-numre for alle offentlige institutioner. Den offentlige sektor accepterer typisk kun elektroniske fakturaer, som du f.eks. kan sende med Dinero. Du kan finde EAN-koder for alle regioner og kommuner længere nede på siden.

EAN er en forkortelse for European Article Numbering og består af tretten på hinanden følgende cifre. Det svarer til den elektroniske adresse, der anvendes til elektronisk fakturering (E-invoice).

Når du søger i et EAN-nummer register, vises et GLN-nummer. Vi har brugt EAN-systemet i Danmark for at lette udvekslingen af elektroniske forretningsdokumenter. GLN-nummeret (Global Location Number) er den globale version af systemet. Derfor skal du faktisk bruge et GLN-nummer, selv om mange omtaler det som et EAN-nummer, mens du faktisk har brug for et GLN-nummer. På denne side henviser vi til det som et EAN-nummer, fordi det er sådan, de fleste stadig henviser til det.

Kontroller EAN-nummeret for en privat virksomhed.

Virksomheder, ligesom offentlige myndigheder, er typisk opført i et EAN-nummer register. Det er dog ikke alle virksomheder, der har et EAN-nummer. Hvis en virksomhed f.eks. ikke er opført i Easy Trade Register, er det normalt tilgængeligt på deres websted.

Virksomheden GS1 Denmark tildeler numrene i Danmark. Tjek deres liste for at se, om en bestemt virksomhed har et EAN-nummer.

FAQ – De mest almindeligt stillede spørgsmål

Hvad er en EAN-kode egentlig?

Det europæiske varenummer, forkortet EAN, er et 13-cifret nummer, som du skal bruge, når du bl.a. fakturerer offentlige kunder.

Hvad er den korrekte procedure for at sende en faktura til et EAN-nummer?

Den mest enkle metode er at bruge en faktureringstjeneste som Dinero, der er integreret med Sproom og giver mulighed for at sende EAN-fakturaer.

Hvor kan jeg finde mit EAN-nummer?

Erhvervsstyrelsen har en fantastisk database med EAN-koder for Nemhandel. Alle de store offentlige myndigheders EAN-koder kan findes her.

Hvordan får jeg et EAN-nummer?

Du kan sagtens få et EAN-nummer som privat virksomhed, men du er i mindretal.

Hvor meget koster et EAN-nummer?

I 2021 vil et EAN-nummer koste mellem 500 og 1.500 kroner. Omkostningerne afhænger af din virksomheds årlige omsætning.

Hvordan kan jeg få et EAN-nummer?

Hver region og kommune har sit eget EAN-nummer, som du kan finde på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Hvis du har brug for et EAN-nummer til en privat virksomhed, kan du finde et på GS1 Danmarks hjemmeside. Typisk vil virksomhederne også oplyse det på deres hjemmeside.

Hvad er funktionen af et EAN-nummer?

Et EAN-nummer er nødvendigt for at sende digitale ordrer og fakturaer til myndighederne. Samtidig forenkler det bogføringen.

Hvordan får man et EAN-nummer?

Ved at tilmelde dig GS1 Danmark kan du få et EAN-nummer. Når du har fået nummeret, skal det registreres i Dinero eller Easy Trade Register.

Artiklens indhold

Scroll to Top