Virksomhedsskatteordning

hvad er virksomhedsskatteordningen

Hvad er virksomhedsskatteordningen?

The corporate tax scheme is a scheme that you can choose to be taxed under as a sole proprietorship. As a sole proprietorship, you can choose to be taxed in 3 different ways, with the corporate tax scheme being one. The other two are personal taxation and the return on capital scheme, respectively.

The corporate tax scheme allows you to pay corporate tax on 22% of your profits if you choose to save the profits in the company, instead of paying income tax. When you then choose to pay out the profit, you will have to pay the difference between the 22% and your income tax, so you will not be double taxed.

Hvilke krav er der til virksomhedsskatteordningen?

Hvis du vælger at benytte dig af virksomhedsskatteordningen, følger der visse krav med.
Du skal være selvstændig erhvervsdrivende, du kan således ikke benytte dig af VSO hvis du driver din virksomhed som en hobbyvirksomhed. 

Det er også et krav at du har en tydelig afgrænsning mellem din privatøkonomi og virksomhedsøkonomi.

Derudover er der langt flere krav end ved personlig beskatning i forhold til bogføring og regnskaber. Din bogføring skal ske under de krav der er jf. bogføringsloven. 

Det er derudover også et krav, at du udarbejder en årsrapport.

Hvad er fordelene?

Fordelen ved at benytte sig af virksomhedsskatteordningen er, at du kan spare overskuddet op i din virksomhed. Hvilket betyder at du kan udbetale dit overskud, således at du undgår at betale topskat. 

Hvis du har haft en fantastisk regnskabsår, men regner med et mindre godt år næste år, kan du spare overskuddet op, og få det udbetalt i næste regnskabsår. På den måde vil du undgå at betale topskat i dit gode regnskabsår. 

Hvis du ønsker at benytte dit overskud til at udvikle din virksomhed, vil det også være en fordel da du derved kun betaler de 22% i skat, frem for din indkomstskat. 

Virksomhedsordningen er på grund af muligheden for at kunne spare overskuddet op i virksomhed, en stor fordel for virksomheder i brancher hvor der forventes store udsving.

Hvad er ulemperne?

As mentioned, there are far more administrative requirements involved in using the corporate tax scheme rather than personal taxation. In most cases, unless you yourself are incredibly good at bookkeeping and accounting, it will require that you have an accountant and / or an accountant attached. 

Due to the much higher requirements for bookkeeping and preparation of accounts, cf. the Accounting Act, it will be very unmanageable, if not impossible, for many to have to take care of the bookkeeping themselves. By using VSO, you will therefore probably have higher costs associated with bookkeeping and accounting.

Personlig beskatning

Personlig beskatning betyder at overskuddet i din virksomhed vil blive betragtet som personlig indkomst, og du vil blive beskattet som en lønmodtager. Dette betyder at dit overskuddet i din virksomhed, selv hvis du ikke udbetaler det, vil blive beskattet som din personlige indkomst.

Regnskabshelten

Har du spørgsmål vedrørende virksomhedsordningen, er du altid velkommen til at kontakte os.

Vi er her også til at hjælpe dig med den mere krævende bogføring, der følger med virksomhedsskatteordningen. Løbende bogføring er inkluderet i samtlige af vores prisvenlige bogføringspakker.

Artiklens indhold

Scroll to Top