Fuldmagt – Hvad er en fuldmagt helt præcist?

– Du kan give en fuldmagt, hvis du ønsker at en anden person skal varetage din rolle i interaktionen med en anden person eller organisation. Når du giver en anden person en fuldmagt, giver du vedkommende beføjelse til at varetage dine interesser og handle på dine vegne. Det kan være et familiemedlem, en ansat (f.eks. en sygeplejerske) eller en virksomhed. Den afgørende faktor er, at du stoler på personen.

En fuldmagt kan være nødvendig i en række forskellige tilfælde. Det kan være, at du er blevet syg, at du er nødt til at rejse bort, har brug for en time out, eller at du har brug for hjælp med en konkret situation med en myndighed, der er blevet uoverskuelig.

Fuldmagtsgiver er den person, der giver fuldmagten, mens fuldmægtigen er den person, der fuldmagten gives til.

[ninja_tables id="5911"]

Hvem har beføjelse til at udpege en fuldmægtig?

Du skal selv være myndig for at udpege en fuldmægtig. Det er ikke muligt at give en fuldmagt, hvis du ikke er i stand til at handle rationelt. Det kræver, at du kan forstå og forudse konsekvenserne af at give en fuldmagt. Du bør dog altid forhøre dig ved den/de relevante myndighed(er) om deres praksis vedrørende fuldmagter, da den kan variere.

I tilfælde af at en person, grundet sit helbred, ikke er i stand til at handle på egne vegne i økonomiske og personlige anliggender, bør det undersøges, hvordan den relevante myndighed/myndigheder i sådanne tilfælde håndterer fuldmagter. I nogle tilfælde kan den pågældende person have brug for værgemål, hvilket giver en anden person – en værge – mulighed for at handle på deres vegne.

Hvordan opretter jeg en varig fuldmagt?

Du skal være opmærksom på, at myndighederne har forskellige regler for fuldmagter, og at der derfor kan være forskelle i den måde, hvorpå fuldmagter accepteres i den offentlige sektor. Det kan ske i form af fysiske papirfuldmagter, formularer eller digitalt (fx i Digital fuldmagt på borger.dk).

Det er derfor altid nødvendigt at sætte sig ind i, hvordan den myndighed eller det område, hvor der kræves en fuldmagt, håndterer fuldmagter.

Fuldmagter har en lang række anvendelsesmuligheder. De kan være specifikke for en eller flere opgaver, som du har angivet, eller de kan være af mere generel karakter. De fleste myndigheder kræver dog, at du opretter specifikke og begrænsede fuldmagter. Dette sikrer, at fuldmagten kun kan anvendes til det område, som fuldmagten blev givet til.

Du kan udstede så mange fuldmagter som er nødvendige. 

Nedenfor følger derfor nogle eksempler på, hvilke fuldmagter typisk anvendes. Det er ikke en udtømmende liste, men snarere et udpluk af de hyppigst anvendte typer af fuldmagter.

Der kræves en fuldmagt til offentlige selvbetjeningsløsninger.

I dag foregår størstedelen af vores interaktioner med det offentlige digitalt. Det kan derfor i nogle tilfælde være muligt at give en fuldmagt eller læseadgang til offentlige selvbetjeningsløsninger. Det kan være nødvendigt, hvis du ønsker, at dine pårørende eller plejere skal kunne se dine laboratorieresultater eller læse din digitale postkasse på sundhed.dk. Når fuldmagten er oprettet, kan fuldmagtshaveren nu logge ind med sit eget NemID på selvbetjeningsløsningen og handle på dine vegne.

Selv hvis du indsender en fuldmagt, har du fortsat mulighed for selv at få adgang til selvbetjeningsløsningerne.

Der er flere måder at indsende en fuldmagt på, afhængigt af hvilke selvbetjeningsløsninger du har brug for hjælp til. I nogle selvbetjeningsløsninger kan du give fuldmagten direkte. Det gælder bl.a. adgang til Digital Post eller en fuldmagt til TastSelv på skat.dk. 

En digital fuldmagt er en digital løsning, der giver dig mulighed for at give fuldmagt til offentlige, digitale selvbetjeningsløsninger ét sted. Da det ikke er alle myndigheder, der har valgt at blive tilsluttet Digital fuldmagt, bør du kontakte den pågældende myndighed for at få oplyst, hvordan de håndterer fuldmagter. Det er derudover muligt, at en person kan modtage hjælp via en fuldmagt selvom personen ikke har NemID eller ikke er særlig digital. 

[ninja_tables id="5911"]

FAQ – Spørgsmål, der ofte bliver stillet

Hvor finder jeg en skabelon til en håndskrevet fuldmagt?

Der findes ingen tilgængelige standardskabeloner, som man kan udskrive og udfylde. Det skyldes, at fuldmagter skal være så præcise som muligt, så myndigheden kan identificere præcist, hvad fuldmagten gives til. Forskellige myndigheder håndterer fuldmagter forskelligt, så du bør undersøge, hvordan den myndighed eller det område, som du har brug for en fuldmagt til, håndterer dem.

Kan der oprettes en generel fuldmagt?

En generel fuldmagt omfatter alle handlinger. På grund af den generelle formulering vil mange myndigheder dog nægte at acceptere den. Forhør dig altid om myndighedens eller områdets praksis om fuldmagter.

Hvorfor kan jeg ikke få en fuldmagt til en anden persons NemID?

Det er ikke muligt at få en fuldmagt til en anden persons NemID. Selv om det kan være fristende at låne sit NemID ud, er det ikke tilladt. NemID er en helt privat tjeneste. Du risikerer at blive sigtet for dokumentfalsk, hvis du bruger en anden persons NemID. Det skyldes, at det at bruge en anden persons NemID svarer til at forfalske en underskrift.

NemID giver dig mulighed for at udføre en række digitale handlinger, hvoraf nogle kan have alvorlige konsekvenser. Du kan f.eks. låne penge i en anden persons navn og få adgang til følsomme personlige oplysninger som f.eks. helbreds oplysninger.

I stedet kan du oprette en fuldmagt for et bestemt område eller en bestemt handling. Når du har fået den, kan du bruge dit eget NemID til at handle på vegne af en anden, f.eks. hvis du har fået fuldmagt til en selvbetjeningsløsning.

Kontakt os

Artiklens indhold

Scroll to Top