Bogføringsloven – Hvad er bogføringsloven?

To personer i uniformer diskuterer foran en bærbar computer

Hvad er bogføringsloven?

Bogføringsloven er en lov, der fastlægger de generelle retningslinjer for regnskab i Danmark. At bogfører betyder helt enkelt at dokumentere sine transaktioner. Når du bogfører, er der forskellige retningslinjer, du skal overholde, disse retningslinjer kaldes bogføringsloven

Er jeg omfattet af bogføringsloven?

Alle danske erhvervsdrivende virksomheder har bogføringspligt og er omfattet af bogføringsloven. Afhængig af din virksomheds størrelse og omsætning, vil kravene variere, men alle danske virksomhed har pligt til at bogføre til en hvis grad. 

Bogføringsloven omfatter også alle erhvervsdrivende virksomheder, som har aktivitet i Danmark, men ikke nødvendigvis er etableret i Danmark.

Generelle krav til bogføring som virksomhedsejer

De generelle krav i bogføringsloven, omfatter god bogføringsskik. 
God bogføringsskik indebærer at du skal bogføre så hurtigt så muligt, i korrekt rækkefølge, med de nødvendige bilag. Det indebærer også at du opbevarer dine bilag sikkert, således at de ikke ødelægges eller bortskaffes. Du skal opbevare dine bilag i mindst 5 år, også hvis din virksomhed ophører.
Hvis du benytter en anden valuta kurs end den danske, skal dette gøres tydeligt.

Mindstekravsbekendtgørelsen

Mindstekravsbekendtgørelsen er en del af bogføringsloven. De omhandler hvilke retningslinjer der er i forbindelse med udarbejdelse af dit regnskab. Hvilke retningslinjer der gælder, afhænger af hvilken regnskabsklasse din virksomhed tilhører.

Hvordan skal mit regnskab opbevares?

Du kan frit vælge om du vil opbevare dit regnskab fysisk eller elektronisk. 

Hvis du vælger at opbevare dit regnskabs fysisk, gælder det, ifølge regnskabsloven, at du skal opbevare regnskabet i Danmark. Det er muligt at søge om at opbevare det udenlands, men det kræver altså en tilladelse, før det er lovligt. 

Hvis du opbevarer dit regnskab elektronisk, er kravet, at de offentlige myndigheder skal gives fuld adgang til dit regnskab, og at det skal kunne tilgås fra Danmark.

Som nævnt skal du opbevare dine bilag i op til 5 år. SKAT og andre myndigheder kan kræve at du kan dokumentere dine transaktioner i op til 5 år efter de er hændt, kan du ikke dette vil du modtage en bøde.

Regnskabshelten

Ønsker du hjælp til bogføring, så du kan sikre dine bilag bliver udarbejdet korrekt, og opbevaret sikkert? Løbende bogføring er inkluderet i samtlige af vores prisvenlige bogføringspakker

Artiklens indhold

Scroll to Top