Bilag – Hvad er et bilag?

Bilag - Hvad er et bilag

Et bilag er en skriftlig dokumentation på en transaktion. Hvad enten transaktionen er et køb eller salg, skal det dokumenteres. Afhængigt af transaktionen, kan bilaget være forskelligt, det kan være en faktura, regning, kvittering eller en kontrakt.

Bilagstyper

Krav til bilag

Der er ikke specifikke krav til, hvordan dit bilag skal se ud, det er op til dig selv hvordan du vil fremvise dine bilag. Dog skal bilag jf. Bogføringsloven, som er gældende for alle erhvervsdrivende virksomheder, stemme overens med din bogføring, de skal være nummeret, og overskuelige. 

Der er derudover også krav til indholdet af dine bilag.

Bilag skal altid indeholde følgende oplysninger:

  • Fakturanummer
  • Dato
  • CVR-nummer
  • Den gældende momssats
  • Sælgers oplysninger

    I nogle tilfælde vil det også være et krav at have:
  • Købers oplysninger

Hvordan opbevarer jeg mine bilag

Jf. Bogføringsloven skal du gemme dine bilag i 5 år, dette grundet at SKAT og andre myndigheder kan kræve, at se dokumentation for dine transaktioner i op til 5 år. 
Du bestemmer selv om du vil opbevare dine bilag fysisk eller online. Dog skal dine bilag være tilgængelige i Danmark, hvilket betyder, at opbevarer du dem fysisk, skal de opbevares i Danmark. Bilag skal derudover være på dansk og angivet i danske kroner. 

Hvad sker der hvis jeg mister et bilag

Hvis du mister et bilag, bør du undersøge hvorvidt det er muligt, at få en ny version af bilaget. Dette er ofte muligt, hvis du handler med en anden virksomhed, da de vil have dokumenteret transaktionen, og kan derfor sende dig bilaget på ny.

Har du ikke mulighed for at fremskaffe bilaget, vil det få konsekvenser. Som nævnt, kræver bogføringsloven, at du skal kunne fremvise bilag i op til 5 år. 

Jf. bogføringsloven, vil du modtage en bøde, såfremt du ikke kan fremvise bilag for dine transaktioner.
I nogle tilfælde, vil det være muligt, at dokumentere transaktionen på anden vis, som vil være tilstrækkelig for SKAT. Det kan være muligt at trække udgiften fra i SKAT, hvis du kan sandsynliggøre omkostningen over for SKAT. Dette kan fx. være ved, billeder af den købte vare, eller en mailkorrespondance mellem dig og sælger. Det er altid op til SKAT at vurdere, om det er tilstrækkelig dokumentation til at få kompensation. 

Det vil ikke være muligt at få momsfradrag uden gyldig dokumentation.

[ninja_tables id=”5918″]

Hjælp til bogføring af bilag

Vi vil altid anbefale at benytte et regnskabsprogram til opbevaring og bogføring af bilag.

Har du brug for hjælp til bogføring af dine bilag? Løbende bogføring er inkluderet i alle vores bogføringspakker.

Hvad er et bilag
Et bilag er en skriftlig dokumentation på en transaktion
Hvad skal et bilag indeholde
Et bilag skal indeholde, faktura nummer, dato, cvr nummer, den gældende momssats, sælger oplysning og evt. købers oplysninger
Hvordan skal et bilag opbevares
Et bilag skal opbevares 5 år, enten fysisk i Danmark, eller online således de kan tilgås fra Danmark.

Artiklens indhold

Scroll to Top