Transaktion – Hvad er en transaktion?

Hvad er moms

En transaktion er en overførsel af penge eller anden økonomisk værdi, i forbindelse med en handel.
Rent teknisk kan man sige at en transaktion betyder, at der en opskrivning af modtagers konto og en nedskrivning af afsenders konto
Typisk vil en transaktion medføre, at penge skifter fra den ene part til den anden, det behøver dog ikke være penge, det kan også være andet af økonomisk værdi, for eksempel aktier.

Eksempler på transaktion

Den mest normale transaktion foregår i forbindelse med et køb eller et salg. Hver gang du enten køber eller sælger et produkt eller en ydelse vil der ske en transaktionen, i det pengene skifter hænder. Transaktionen sker altså i det betalingen forekommer. 

Et eksempel på en transaktion for en privatperson kan være et køb i et supermarked. Køber du en banan i et supermarked, vil der altså foregå en transaktion idet du betaler for bananen.

For en virksomhed vil der typisk være en hel del transaktioner, både i form salg af produkter og eller ydelser, men også i form af indkøb. Som virksomhed har du typisk indkøb i forbindelse med din produktion, det kan fx. være råvarer, her vil der også være tale om en transaktion, når du betaler for dine råvarer.

En lønafregning er et andet eksempel på en transaktion. Igen er der tale om penge der skifter hænder. Når du får din løn udbetalt til din konto, vil der have foregået en transaktion, og på samme måde hvis du udbetaler løn til en medarbejder, vil der være snakke om en transaktion.

Transaktion bogføring

For en virksomhed gælder det at alle transaktioner, hvad enten der er et køb, salg, lønafregning eller andet, skal posteres og dermed bogføres. 

Når du registrerer en transaktion i dit regnskab laver du en postering. 

Det er normalt når man udarbejder sit regnskab, at man løbende laver en bankafstemning. Det gøres for at sikre at dine transaktioner og dermed posteringer, stemmer overens med dit kontoudtog og dine vedlagte bilag

 

Har du brug hjælp til at bogføre dine transaktioner? Løbende bogføring er inkluderet i samtlige af vores prisvenlige bogføringspakker

 

Artiklens indhold

Scroll to Top