Kapitalindkomst

Kapitalindkomst er den indkomst, du modtager som følge af afkast af din investering. Den kan stamme fra renter eller eksempelvis aktier. Udtrykket “kapitalindkomst” henviser ikke til nogen traditionel indkomstkilde, f.eks. en lønudbetaling eller andet traditionelt arbejde.
Det er en indkomstkilde, som man ikke er forpligtet til at arbejde for i traditionel forstand.

– Det lyder faktisk ganske godt, men der er et par ting, du skal være opmærksom på, før du går videre.

Beskatning af kapitalindkomst

Der er mange regler for beskatning af kapitalindkomster.
En af de mange gældende regler giver mulighed for at overføre skattesatser mellem et ægtepar der bor sammen. 

For dem, der ønsker at spekulere i kapitalindkomster, kan det give fordele at være gift i forhold til at være single. 

Dertil er der mulighed for at trække nogle af dine kapitalindkomster fra i din skattepligtige indkomst.

Har du haft direkte forbundne omkostninger til din optjente kapitalindkomst, kan dette trækkes fra i din skattepligtige indkomst. Denne bestemmelse kræver, at du skal vise, at du har haft udgifter i forbindelse med erhvervelse, sikring og opretholdelse af kapitalindkomst.

Afhængigt af dine omstændigheder kan du desuden være berettiget til et skattefradrag, hvis du har negative kapitalindkomster, hvilket betyder, at du har tabt penge på dine investeringer i tidligere år.

Når der er tale om kapitalindkomster og -tab, er der en række regler, der skal overholdes. Hvis det gøres korrekt, er det muligt at opnå et betydeligt udbytte, hvilket gør det til en rentabel investering at spekulere i. Vi anbefaler, at du sætter dig godt ind i emnet, før du går ind i aktiviteter som aktiehandel eller andre finansielle transaktioner.

Er det nødvendigt at tage hensyn til den kapitalindkomst eller det kapitaltab, der er angivet på din selvangivelse, når du beregner?

Heldigvis har de teknologiske fremskridt gjort det overflødigt at udfylde størstedelen af din årlige selvangivelse. Når det er tid til at indsende din årlige selvangivelse, overføres langt størstedelen af oplysningerne nu digitalt fra dine bankkonti, hvilket forenkler processen betydeligt.

Du kan regne med, at dine kapitalindkomster fra aktieudbytte og rentebetalinger vil blive medtaget i din selvangivelse uden din medvirken, i henhold til de generelle beskatningsprincipper. Uanset hvad du gør, skal du sørge for at undersøge det.

Det anbefales, at du manuelt gennemgår din selvangivelse for at sikre, at alt er korrekt. Alle mennesker og alle informationsteknologiske systemer kan fejle på et tidspunkt i deres liv.

Lær og gør dig bekendt med reglerne så hurtigt som muligt.

Da reglerne ikke alle er skrevet ned ét sted, kan det tage noget tid at sætte sig ind i dem alle.

At investere en betydelig sum penge i aktier kan være et meget rentabelt foretagende; men før du fortsætter med din investeringsbeslutning, skal du være velinformeret om de gældende love og regler.

Er det rigtigt, at kapitalindkomster påvirker den øverste marginalskattesats?

Ja, kapitalindkomster har en indvirkning på den øverste marginalskattesats på 39,6 %. Kapitalindkomster har derimod ingen indvirkning på topskattesatsen, indtil man når 46 800 kr. for enkeltpersoner og 93 600 kr. for ægtepar (2021’erne).

[ninja_tables id="5911"]

FAQ – Ofte stillede spørgsmål og svar 

Hvad betyder kapitalindkomst helt præcist?

Kapitalindkomst eller -tab er den indkomst, du modtager fra de aktier, du ejer i løbet af året. Din banks indtjening, ud over renter, betragtes som kapitalindkomst.

Hvad er negativ kapitalindkomst, og hvordan fungerer det?

I modsætning til normal kapitalindkomst er negativ kapitalindkomst det omvendte af dette pengebeløb. Det kan f.eks. ske, hvis du taber penge på dine aktieinvesteringer i løbet af året.

Hvad er kapitalindkomstbeskatning, og hvordan fungerer den?

Kapitalindkomster beskattes forskelligt alt efter, om indkomsten er positiv eller negativ, og om du har andre indkomstkilder ud over din kapitalindkomst.

Hvilken formel skal anvendes til at beregne kapitalindkomsten?

For at give generelle retningslinjer afhænger det beløb, du modtager, af dine andre økonomiske forhold, og det er derfor vanskeligt at angive specifikke beløb.

Hvad betyder det præcist at have en positiv kapitalindkomst?

Positiv kapitalindkomst, også kendt som kapitalindkomst, genereres af dine investeringer og akkumuleres i løbet af kalenderåret. Din banks indtjening, ud over renter, betragtes som kapitalindkomst.

På Skattestyrelsens hjemmeside findes ydermere et væld af yderligere oplysninger om reglerne for kapitalindkomst.

Få et klart billede af din nuværende økonomiske situation.

Alle kan få gavn af Regnskabsheltens bestræbelser på at gøre regnskab og bogføring så enkelt som muligt. Du skal blot klikke for at sende fakturaer, fotografere dine kvitteringer med din smartphone og afregne din moms med få klik med musen. For at hjælpe dig er e-mail, telefon og live chat-sessioner tilgængelige syv dage om ugen gratis.

Artiklens indhold

Scroll to Top