Bogholder – Hvad er en bogholder?

Hvad er en bogholder

Bogholder er en titel, der bliver brugt om en person, der står for bogføring og udarbejdelse af regnskab for en virksomhed.

En bogholder er typisk ansat i et bogholderi, hvad enten det er en intern afdeling i en virksomhed, eller et uafhængigt selskab. En bogholder kan dog også arbejde selvstændigt uden om et bogholderi.
Det kræver ikke en specifik uddannelse at blive bogholder, dog har en bogholder ofte en baggrund som kontorelev eller økonomielev.

Hvad laver en bogholder?

En bogholder kan have mange forskellige opgaver, men fælles for alle opgaverne er at de er medvirkende til at holde styr på virksomhedens økonomi. Det er altså en bogholders overordnede opgave at holde styr på virksomhedens økonomi – eller dele af virksomhedens økonomi.
Afhængig af hvor stor virksomheden er, kan det være nødvendigt at have flere bogholdere, også kaldt et bogholderi. I mindre virksomheder er det ofte tilstrækkeligt, at have en enkelt bogholder tilknyttet, men for større virksomheder er det nødvendigt, at have et helt bogholderi, hvad enten det er intern afdeling eller et eksternt selskab. Der kan derfor være stor forskel, på de arbejdsopgaver den enkelte bogfører sidder med. Hvor en bogholder for en mindre virksomhed kan stå få hele regnskabet, sidder en bogholder for en større virksomhed måske kun med dele af regnskabet, hvor andre bogholdere så sidder med de andre dele. 

For at give et bedre forståelse for hvad en bogholders arbejdsopgaver kan være, kommer her nogle eksempler:

  • Overordnede opgave er at holde styr på virksomhedens regnskab
  • Daglige bogføring
  • Udarbejde faktura
  • Sende rykkere
  • Stå for udarbejde af medarbejderløn
  • Momsopgørelse og indberetning
  • Indberetning til skat
  • Dokumentere alle transaktioner med tilhørende bilag, i overensstemmelse med bogføringsloven

Hvad er forskellen på en bogholder og en revisor?

Det kan være svært at kende forskellen på en bogholder og en revisor, og dermed også hvad du har behov for. 

En revisor har en længere uddannelse end en bogholder, hvor en bogholder som nævnt, typisk har en baggrund som kontor eller økonomielev, har en revisor uddannet sig specifikt til at blive revisor.

Som udgangspunkt kan man sige, at en revisor kan varetage alle opgaver en bogholder kan, men en bogholder kan ikke varetage alle opgaver en revisor kan.

En revisor vil dog oftest, på baggrund af den længere uddannelse, være dyrere end en bogholder, hvorfor det ikke er hensigtsmæssigt at ansatte en revisor hvis du “kun” har behov for en bogholder.

Den helt store forskel, på en revisor og en bogholder, er at en revisor, modsat en bogholder, kan revidere et regnskab. Afhængig af hvilken regnskabsklasse din virksomhed tilhører, kan det være et krav at dit regnskab skal revideres. At revidere et regnskab, vil sige at en revisor skal godkende at dit regnskab er i orden.
Typisk vil en revisor i højere grad stå for rådgivning i forbindelse med din økonomi, hvor en bogholder vil stå for udarbejdelsen af din bogføring og dit regnskab.

Er det et krav at have en bogholder?

Nej, det er ikke et krav at have en bogholder. Hvis du selv er en haj til regnskab, er der ikke noget lovmæssigt krav om at din bogføring skal udarbejdes af en bogholder. Det vil dog i rigtig mange tilfælde være en god idé, at ansætte en bogholder.
Der er mange krav og retningslinjer der skal overholdes, når man bogfører og udarbejder et regnskab, det kan derfor hurtigt blive uoverskueligt og tidskrævende at stå for sin egen bogføring. Hvis bogføren ikke er udført ordentlig kan det få økonomiske konsekvenser for virksomheden i form af bøder. En bogholder vil sørge for at din bogføring bliver udarbejdet i tråd med de retningslinjer der er opført i bogføringsloven. 

Som nævnt kan det være tidskrævende at udføre bogføring selv. Den tid kan du måske udnytte bedre i form at af vækste og udvikle virksomheden, hvorfor en bogholder kan være en god investering. Det er lang fra sikkert at du har behov for en bogholder på fuld tid, hvorfor det kan være en fordel, at hyre et eksternt bogholderi til at stå for din bogføring, på den måde betaler du kun for den bogføring du har behov for.

Har du brug for en bogholder?

Kan du ikke overskue at sætte dig ind i alle reglerne i forbindelse med bogføring og udarbejdelse af et regnskab, eller vil du hellere bruge din tid på at vækste din virksomhed?
Regnskabshelten kan stille en bogfører til rådighed for dig, som vil stå for din løbende bogføring, så du kan have dit fokus andetsted.  

Prisen på vores bogføringspakker afhænger af hvor mange bilag du har, du vil derfor ikke betale for mere en du har behov for.

Artiklens indhold

Scroll to Top