Soliditetsgrad – Hvad er en soliditetsgrad?

Hvad er en soliditetsgrad

Hvad er en soliditetsgrad?

Soliditetsgrad er et nøgletal, der fortæller hvor meget af din virksomheds aktiver, der bliver finansieret gennem henholdsvis egenkapital og fremmedkapital

Det er et nøgletal, der bliver brugt til at få et overblik over, hvordan virksomheden vil kunne håndtere en eventuel krise.

Hvad betyder soliditetsgrad?

Soliditetsgrad er som nævnt et nøgletal der beskriver, hvorvidt dine aktiver bliver finansieret gennem egenkapital eller fremmedkapital. Grunden til det er vigtigt at vide hvordan dine aktiver bliver finansieret, er i tilfælde af du oplever underskud i virksomheden. Har du en lav egenkapital, vil et underskud have stor betydning for om virksomheden kan overleve. Derfor er soliditetsgraden et nøgletal, der viser hvor modstandsdygtig virksomhed er i forhold til underskud. 

En lav soliditetsgrad vil også have betydning for hvorvidt långivere vil tilbyde dig et lån, og i så fald på hvilke betingelser. En lav soliditetsgrad viser som nævnt en lav modstandsdygtighed i forhold til underskud, hvorfor det vil være en stor risiko for långivere at tilbyde dig et lån.

Hvordan beregner man soliditetsgrad?

Soliditetsgraden er et nøgletal, der bliver udregnet i forbindelse med en nøgletalsanalyse. Nøgletalsanalysen bliver lavet på baggrund af din resultatopgørelse samt balanceopgørelse. 

For at beregne soliditetsgraden er det nødvendigt, at du kender din egenkapital og dine aktiver. 

Formlen for at udregne soliditetsgraden ser således ud:

Egenkapital x 1000 / aktiver = Soliditetsgrad

Hvad er en god soliditetsgrad?

Som udgangspunkt siger man, at en soliditetsgrad på mellem 30-40% er tilfredsstillende for veletablerede virksomheder. Der kan dog være flere faktorer det har indflydelse på virksomhedens soliditetsgrad, en lav soliditetsgrad behøver nødvendigvis ikke været et faresignal, hvis der er en naturlig grund til det.
For nystartede virksomheder forventes det typisk ikke, at man allerede har opbygget en stor nok egenkapital til at kunne opnå en soliditetsgrad på de 30-40%

Regnskabshelten

Hos regnskabshelten kan du få hjælp til at udarbejde dit årsregnskab.
– Vi tilbyder også at tage sig af alt din bogføring, hvortil løbende bogføring er inkluderet i alle vores fullservice bogføringspakker.

Artiklens indhold

Scroll to Top