Egenkapital – Hvad er egenkapital?

Egenkapital

Egenkapital er et begreb der beskriver virksomhedens værdi. Det er forskellen mellem dine aktiver og dine gældsforpligtelser. Egenkapitalen fortæller således om, hvor god virksomheds er til at finansiere sig selv.

Hvad består egenkapital af?

Din egenkapital består af flere dele:

Startkapital

Startkapital er et udtryk for det beløb, du indsætter ved virksomhedens oprettelse. For enkeltmandsvirksomheder er det ikke et krav at der indskydes startkapital ved virksomhedens oprettelse. Andre regler gælder dog for aktieselskaber og anpartsselskaber. For aktieselskaber er kravet at der skal indskydes 500.000 kr ved virksomhedens oprettelse. For anpartsselskaber er kravet et indskud på 40.000 kr ved virksomhedens oprettelse. 

Opskrivninger

En opskrivning kan være, hvis et af dine aktiver stiger i værdi. Beløbet aktivet er steget med vil så blive overført til din egenkapital. 

Overført overskud

Hvert år laver en virksomhed en resultatopgørelse, hvor der udregnes hvor meget virksomheden har haft i overskud eller underskud for det pågældende regnskabsår. Resultatet af dette bliver overført til egenkapitalen. 

Udbytte

Et udbytte kan være når du overfører overskuddet fra fx. en aktie til virksomhedens egenkapital.

Hvordan opgøres egenkapitalen?

Der er to forskellige metoder du kan udarbejde din egenkapitalopgørelse på. Den summariske metode og den fuldstændige metode. Du skal være opmærksom på, at det kun er virksomheder i regnskabsklasse B, der kan benytte sig af den summariske metode, virksomheder regnskabsklasse B kan også vælge at benytte sig af den fuldstændige metode. 

Virksomheder i regnskabsklasse C og D SKAL benytte sig af den fuldstændige metode.

Den summariske metode

Den summariske egenkapitalopgørelse viser en samlet opgørelse af udviklingen af egenkapitalen fra primo til ultimo. 

Den fuldstændige metode

Den fuldstændige egenkapitalopgørelse viser udviklingen af hver enkelt post i egenkapitalen fra primo til ultimo. 

Hvordan udregner jeg egenkapital?

Som nævnt er egenkapital dine aktiver fratrukket din gæld. Det vil sige, for at udregne din egenkapital, skal du tage din virksomheds samlede aktiver og trække alle gældsforpligtelser fra.

Regnskabshelten

Har du brug for hjælp til at udregne din egenkapital? Regnskabshelten tilbyder hjælp til at udarbejde din balanceopgørelse, hvor din egenkapital vil fremgå.
Vores revisorer sidder klar til at hjælpe dig med dit regnskab, vi kan både stå for din løbende bogføring, samt udarbejdelse af din årsrapport.

Artiklens indhold

Scroll to Top