Aktiver – Hvad er aktiver?

Aktiver

Aktiver er en betegnelse for alt det din virksomheden ejer, både fysiske og ikke-fysiske ting, som er med til at skabe værdi. Det kan fx. være biler, ejendom, udstyr, patenter.  

Aktiver udgør den ene del af din balance, hvor passiver udgør den anden.

Er der en Minimumsgrænse for aktiver?

Hvis du køber en bil eller ejendom er du måske ikke i tvivl om at det skal indgå som aktiver. Det kan dog være du er i tvivl om hvorvidt dine mindre investeringer skal indgå som aktiver eller ej.
Beløbsgrænsen for aktiver er 14.400kr årligt ex. moms.  i 2021. Hvis du køber for mindre end dette beløb vil det blive betegnet som en småanskaffelse. 

Beløbsgrænsen på 14.400kr skal ses som samlet grænse for året. 

Det vil sige hvis du fx. investerer i kontor inventar, som samlet set koster mere end de 14.400kr ex. moms. vil du skulle registrere det som et aktiv i dit regnskab. Det er altså ikke værdien af, i dette eksempel, den enkelte kontor artikel det har betydning, men det samlede beløb du har investeret i kontorartikler. 

Hvad er forskellen på anlægsaktiver og omsætningsaktiver?

Der findes overordnet set to typer aktiver, henholdsvis anlægsaktiver og omsætningsaktiver.
Den store forskel på disse to typer aktiver er levetiden på aktiverne.

Hvad er Anlægsaktiver

Anlægsaktiver er typisk aktiver der har en levetid på længere end et år, og kaldes derfor også langfristede aktiver. Anlægsaktiver opdeles i yderligere 3 kategorier: Materielle, immaterielle og -finansielleanlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er dine fysiske aktiver, det kan fx. være en bil, ejendom, eller inventar. Materielle er den mest almindelige type af anlægsaktiver. 

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver er ikke-fysiske aktiver. Det kan fx. være patenter, varemærker eller goodwill. 

Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver er penge relaterede aktiver, det kan fx være værdipapirer, såsom aktier eller obligationer, og kapitalandele.

Hvad er Omsætningsaktiver

Omsætningsaktiver er aktiver med en levetid på under et år, og kaldes derfor også kortfristede aktiver.

Omsætningsaktiver er typisk aktiver, som indgår i den daglige drift og pengestrøm. Det er aktiver som lagerbeholdning, tilgodehavende og likvide beholdninger, det er dermed aktiver, som forventes at blive indfriet på under et år. Omsætningsaktiver er nemmere at omsætte til kontanter end anlægsaktiver. 

Aktiver og passiver

Aktiver udgør en del af din balance, hvor passiver udgør den anden. Kort fortalt fortæller dine passiver dig, hvordan du finansierer dine aktiver. Aktiver og passiver skal altid stemme overens i en balance.

Artiklens indhold

Scroll to Top