Fremmedkapital – Hvad er fremmedkapital?

Økonomi

Fremmed kapital er en term der dækker over den kapital virksomheden har fået udefra. 

Hvad er fremmedkapital

Når din virksomhed skal fremskaffe kapital er der to måder at gøre det på, enten ved egenkapital eller fremmedkapital. 

Fremmedkapital er den kapital virksomheden får fra udefrakommende instanser. Det kan være banker, realkreditinstitutter, offentlige instanser eller kreditorer. Det er altså den kapital der kommer udefra.
Det er meget normalt, at en virksomhed bruger fremmedkapital til finansiering af diverse aktiver. Hvis du for eksempel optager et lån for at investere i en firmabil, har du finansieret din firmabil ved fremmedkapital. 

Langfristede gældsposter

Langfristede gældsposter er typisk gæld, der skal tilbagebetales over en periode længere end et år. Langfristet gæld bliver typisk stiftet i forbindelse med anskaffelse af større aktiver. Eksempler på langfristet gæld kan være banklån, realkreditlån og etableringslån.

Kortfristede gældsposter

Kortfristet gæld dækker typisk over gæld der skal tilbagebetales inden for et år. Eksempler på kortfristet gæld kan være leverandørgæld eller kassekredit. 

Hvad er forskellen på egenkapital og fremmedkapital

Forskellen på egenkapital og fremmedkapital er hvordan kapitalen er blevet fremskaffet. 

Egenkapital bliver som navnet hentyder til fremskaffet ved hjælp af egne midler, det kan være indskud fra ejerne, eller en del af virksomhedens overskud.

Fremmedkapital derimod bliver som nævnt fremskaffet ved fremmed kapital, altså kapital udefra. 

En virksomhed benytter typisk både egenkapital og fremmedkapital i forbindelse med at finansiere deres aktiver.  

Fremmedkapitalens forrentning

Hvordan fremmedkapital bliver forrentet, afhænger af den aftale du har lavet i forbindelse med anskaffelse af fremmedkapital. Har du taget et banklån, har du ved anskaffelsen lavet en låneaftale med banken i forhold rente og afdrag. Kan du ikke leve op, til de aftaler du har lavet i forbindelse med anskaffelse af fremmedkapitalen, kan din virksomhed blive erklæret konkurs. 

Har du flere forskellige lån, med forskellig rente og afdrag, er du måske interesseret i at udregne den samlede forrentning af din fremmedkapital.

Dette beregnes ved formlen
Finansielle omkostninger x 100 / gennemsnitlig gæld(fremmedkapital)

Hjælp til bogføring af fremmedkapital

Ønsker du hjælp til bogføring af dine lån og dermed din fremmedkapital? Løbende bogføring er inkluderet i alle vores prisvenlige bogføringspakker.

Artiklens indhold

Scroll to Top