Bogføring af afskrivninger

Mestring af afskrivninger: En omfattende guide til at maksimere skattefradrag

Nogle afskrivninger kan være temmelig komplicerede, og derfor er det altid en god ide at rådføre sig med en revisor. Her hos Regnskabshelten oplever vi også ofte, at vores kunder ikke er klar over, præcis hvor mange aktiver, de kan lave afskrivninger på.

Hvordan bruges afskrivninger?

Du kan lave afskrivninger på en lang række af de aktiver, du har i din virksomhed. Aktiver, der kan laves afskrivninger på, kan være alt fra computere og teknisk udstyr, til maskiner og biler. Dertil kommer de såkaldte immaterielle aktiver, som også kan afskrives.

Når du afskriver et aktiv, fordeler du skattefradraget over flere år. For at kunne lave en afskrivning skal der være tale om et selvstændigt aktiv, der har en værdi på mere end 32.000 kr. uden moms, og som har en forventet levetid, der strækker sig over mere end et år.

Eksempel på afskrivninger

Lad os sige, at du købt en maskine til din virksomhed til en værdi af 60.000 kr., eksklusive moms. Da kan du bogføre maskinen i balancen som et aktiv og bagefter lave afskrivninger på den.
Har du købt mindre ting, som fx tre mobiltelefoner til dine medarbejdere, og mobiltelefonerne hver koster 8.000 kr., da kan du vælge at straks-afskrive dem. Dette gøres, fordi de enkeltvis går under grænsen for afskrivninger, som er på 32.000 kr.

Vil du udnytte afskrivningerne fuldt ud?

Få hjælp og rådgivning hos Regnskabshelten – vi finder hvert år masser af penge til vores kunder i afskrivninger, de enten ikke kendte til eller ikke havde styr på. Vi rådgiver dig også om, hvilken metode der er bedst og mest hensigtsmæssig at bruge i netop din virksomhed.

Hvilke aktiver kan afskrives?

Dette er et stort område, så vi giver dig bare de store linjer. Vil du have det fulde overblik, anbefaler vi, at du lader os kigge dine aktiver igennem for at finde eventuelle oversete afskrivningsmuligheder. Helt generelt deles aktiver op i materielle anlægsaktiver og immaterielle anlægsaktiver. Derudover findes også finansielle anlægsaktiver, men disse afskrives typisk ikke.

Materielle anlægsaktiver

De materielle anlægsaktiver er de helt håndfaste aktiver, som: biler, ejendomme, maskiner og teknisk udstyr.

Immaterielle anlægsaktiver

De immaterielle anlægsaktiver er uhåndgribelige aktiver, men mindst lige så vigtige. Eksempler på disse aktiver er: licenser, goodwill, patenter og andet, som din virksomhed har.

Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver er fx værdipapirer eller kapitalandele, som din virksomhed ejer.

Bogføring af afskrivninger

Når du skal lave en bogføring af afskrivninger, kan du vælge at bruge henholdsvis saldometoden eller den lineære metode, hvis du fx skal lave og bogføre afskrivninger på en maskine. Metoderne kaldes også skattemæssige afskrivninger og driftsmæssige afskrivninger.
Du kan frit vælge, hvilken metoden du vil bruge, men vær opmærksom på, at der er fordele og ulemper ved hver af de to modeller. Til eksempel giver saldometoden et høj skattefradrag i begyndelsen, men mindre i slutningen af aktivets levetid. Den lineære metode giver derimod et konstant fradrag over hele perioden.

Hvad er saldometoden?

Når du bruger saldometoden, kan du afskrive på et aktiv med en fast procentsats hvert år. SKAT har sat afskrivningen til max 25% af et anlægsaktivs kostpris pr. år. Her får du et højt skattefradrag til at begynde med, men fradraget falder hurtigt.

Bogføring af afskrivninger med saldometoden

Du får lige et eksempel, så du bedre kan forstå, hvordan bogføring af afskrivninger foregår, hvis du vælger saldometoden, hvor du som sagt får et stort fradrag i begyndelsen.

Du har her købt et driftsaktiv fx en maskine til 1 million kr. Du må højst afskrive med 25% om året, og det betyder, at du skal lave en ny beregning af afskrivningerne hvert år. Det første år vil du kunne afskrive 250.000 kr. på maskinen (25% af 1 mill.). Året efter er maskinens værdi nedskrevet med de første 250.000 kr. – dem du selv afskrev sidste år – og du kan derfor nu kun afskrive med 187.500 kr., svarende til 25% af 750.000 kr.

Der tages altså en fast procentdel (25%) af den opdaterede saldo hvert år.

Bogføring af afskrivninger ved saldometoden skal sættes til den sidste dato i regnskabsåret. Og skriv også gerne i beskrivelsen noget i stil med ”Afskrivning + maskine x + saldometode. På denne måde kan både du og SKAT hurtigt og nemt se, hvad der afskrives på, og hvordan der afskrives.

Hvad er den lineære metode?

Den lineære metode er den, de fleste virksomheder vælger at bruge, fordi den sikrer en systematisk tilgang til afskrivninger i dit regnskab år for år. I den lineære metode tages der udgangspunkt i: Aktivets kostpris, aktivets levetid og dets scrapværdi. Her gælder det også, at der må afskrives med 25% af anlægsaktivets kostpris årligt.

Bogføring af afskrivninger med den lineære metode

Når du vil lave en bogføring af afskrivninger ud fra den lineære metode, skal du først vurdere, hvor lang dit driftsaktivs forventede levetid er, og hvad du forventer dets scrapværdi til at være.

Den lineære metode går nemlig ud på, at du laver følgende regnestykke: (Kostpris-scrapværdi) ganget med levetid. Tager vi eksemplet med en maskine til 1 mill. kr. igen, giver den en forventet levetid på 10 år og en scrapværdi på fx 120.000 kr. – da vil den årlige afskrivning være: (1.000.000-120.000)/10 altså lig med 88.000 kr. hvert år.

Du afskriver altså med et fast beløb – lineært – og kigger ikke på saldoen.

Ved den lineære metode gælder det også, at du ved bogføring af afskrivninger skal sætte datoen til den sidste dag i regnskabsåret, og at du i beskrivelsen skriver, at du har benyttet den lineære metode – igen af hensyn til dig selv og SKAT, så det er nemt at se, hvordan der er afskrevet på de forskellige aktiver.

Gå ikke glip af fradrag – lad Regnskabshelten hjælpe dig

Er du usikker på, hvordan du skal afskrive på aktiverne i din virksomhed og dermed få de fradrag, du er berettet til?

Hos Regnskabshelten sidder vi klar til at hjælpe dig. Med vores hjælp for du styr på afskrivningerne fra dag et – og vi hjælper naturligvis også med bogføring af afskrivninger og med årsregnskab.

Artiklens indhold

Scroll to Top