Moms – Hvad er moms?

Hvad er moms

Moms er en forkortelse af meromsætningsafgift

Moms er et skattetillæg, der lægges til salgsprisen på en vare eller en tjenesteydelse. Moms bliver udregnet på baggrund af prisen, for den vare eller tjenesteydelse du sælger.

I Danmark er momsen typisk 25%.

Skal jeg betale moms?

Langt størstedelen af alle virksomheder og selvstændige skal registrere og indberette moms. Som hovedregel gælder det, at hvis din virksomheder sælger varer og/eller tjenesteydelser for mere end 50.000kr årligt, skal din virksomhed momsregistreres. 

Der er dog visse brancher som er undtaget for at betale moms. Eksempler på nogle af disse brancher er: Banker, forsikringer, uddannelser. 

Virksomheder i disse brancher skal i stedet for moms, betale lønsumsafgift

Hvordan beregnes moms?

Moms udregnes i procent. Man lægger 25% af salgsprisen oveni. Det vil sige at hvis du sælger en vare til 200 kr ekskl. moms, vil den koste 250 kr inkl. moms

Beregningen ser således ud:

200*1.25=250

Hvad er momsen i Danmark?

Der findes 3 forskellige momssatser i Danmark, de er henholdsvis 6%, 12% og 25%.
På langt de fleste vare/tjenesteydelser vil momsen være 25%

Der findes enkelte varer/tjenesteydelser der er momsfritaget. Taxa, velgørende arrangementer og forsikringer er eksempler på nogle af de varer/tjenesteydelser, der er momsfritaget.

Hvordan indberetter man moms?

Moms skal indberettes til skat. Hvor ofte du skal indberette moms, afhænger af hvor meget din virksomheder omsætter for. Jo mere du omsætter for, jo oftere skal du indberette moms. Det gælder dog for nystartede virksomheder, at de skal indberette moms hvert kvartal det første halvandet år. 

Omsætning på mere end 50 mio kr ->  månedlig indberetning af moms

Omsætning 5-50 mio kr -> kvartalsvis indberetning af moms

Omsætning under 5 mio -> halv årlig indberetning af moms

Der er særregler for blandt andet leasing af biler, udlejning af lokaler mm. Det er derfor en god idé, løbende at opdatere sig med reglerne for indberetning af moms. 

Hjælp til momsindberetning

Ønsker du ikke at stresse over at skulle indberette moms? 

Løbende Momsindberetninger er inkluderet i alle vores bogføringspakker.

Artiklens indhold

Scroll to Top