Kontoplan – Hvad er en kontoplan?

Kontoplan

En kontoplan er en oversigt over alle dine konti som skal bogføres. Formålet med en kontoplan er at holde styr på alle regnskabsposter, således at du altid har et overblik over din økonomi. Det er samtidig en overskuelig måde at opbygge dine regnskaber, som gør det langt lettere at bogføre.. 

En kontoplan er inddelt i henholdsvis en resultatopgørelse og en balanceopgørelse

Resultatopgørelse

En resultatopgørelse er en opgørelse over forskellen på din omsætning og dine omkostninger. Her vil du typisk have en debet konto, kredit konto samt en sum konto. Disse konti vil således opdeles yderligere afhængigt af hvilken posterings kategori de hører til. 

Balance

Balancen er en opgørelse over dine aktiver og passiver, altså hvad du ejer i virksomheden og hvordan det er blevet finansieret. 

Her vil du have konti forbundet med dine aktiver og passiver.

[ninja_tables id="5911"]

Er det et krav at have en kontoplan?

Det er i princippet ikke et krav at have en kontoplan, men der er krav forbundet med, hvordan du håndterer din bogføring. Disse krav er svære at leve op til, uden at have en kontoplan eller i det mindste en form for kontoplan. Regnskabskravene er som følger:

  1. God regnskabspraksis
  2. Regnskabet skal passe til den enkelte virksomheds behov

Hvordan du vælger at oprette dit kontoplan er op til dig. Der er ingen retningslinjer at følge, så længe din kontoplan kan leve op til regnskabsreglerne. De fleste opbygger dog en kontoplan på nogenlunde samme måde. De fleste regnskabsprogrammer har en skabelon til, hvordan du opbygger dit kontoplan.

Hvordan er en kontoplan opbygget?

Som nævnt opdeler man sin kontoplan i en resultatopgørelse og en balanceopgørelse. Både resultatopgørelsen og balancen indeholder en lang række forskellige konti som typisk bliver opdelt i forskellige kategorier. Det kan for eksempel være kategorien administrationsomkostninger, som indeholder konti for internet, mobil osv. Alle konti navngives efter funktionen, en konto som indeholder de forskellige posteringer/regninger forbundet med internet, vil blive kaldt internet.

Hjælp til at lave en kontoplan?

Det fleste regnskabsprogrammer gør det nemt at lave en kontoplan, hvorfor vi altid vil anbefale dig at benytte dig af et regnskabsprogram. Hvis du benytter dig af et regnskabsprogram, vil det gøre din bogføring langt nemmere, eller billigere hvis du ønsker hjælp til din bogføring.
Løbende bogføring er inkluderet i samtlige af vores prisvenlige bogføringspakker.

Artiklens indhold

Scroll to Top