Hvordan bogføring bidrager til finansiel beslutningstagning

Din daglige eller ugentlige bogføring giver dig et klart overblik over økonomien i din virksomhed. Idet du sidder med posteringerne ved du både, hvad der kommer ind, og hvad der går ud. Den viden er helt essentiel, når du skal tage finansielle beslutninger, lave justeringer og planlægge fremtidige aktiviteter, så du enten kan øge omsætningen eller skære ned på udgifterne.

Bogføring er grundstenen i dit regnskab, for det er fra alle de enkelte posteringer året igennem, at regnskabstallene trækkes og dit regnskab dannes. Og her er korrekt bogføring selvfølgelig afgørende, da du ellers risikerer, at dit regnskabsresultat ikke er retvisende.

Effektiv økonomistyring

Ét af de steder, hvor du for alvor kan se, hvordan bogføring bidrager til finansiel beslutningstagning, er ved økonomistyring. Det vil sige styring af udgifter og indtægter, strategier, salgsfremstød, markedsføring og inddrivelse af tilgodehavender fra kunder.

Din bogføring kan f.eks. hjælpe dig til at overskue de produkter i sortimentet, du sælger både flest af og tjener mest på. Dette kan du bruge til at skabe ekstra vækst ved at satse på bestemte varer eller ved at skære ikke rentable varegrupper fra. Det er en måde, hvordan bogføring bidrager til finansiel beslutningstagning.

På udgiftssiden vil du gennem bogføring hele tiden have et godt overblik over dine udgifter. Du kan se, hvis en udgift til bestemte ting i virksomheden stikker af, så du kan reagere og justere.
Et eksempel kan her være stigende energipriser. Udgiften kan du som sådan måske ikke gøre så meget ved, men du kan overveje f.eks. at lægge et energitillæg på varens pris for en kortere eller længere periode. Det kan også være nødvendigt simpelthen at justere priserne en smule op, så der er bedre balance mellem udgifter og indtægter.
Nogle virksomheder vælger også at investere i energioptimering for at nedbringe energiudgifterne på længere sigt. På den måde er indblik i både indtægter og udgifter med til at sikre, at du tager de rette finansielle beslutninger.

De to vigtigste dele af dit regnskab

I det regnskab, din bogføring danner grundlaget for, er der to vigtige dele: Resultatopgørelsen og balancen. Til sammen giver disse to dele et klart billede af den økonomiske situation i din virksomhed. Og det er med overblik over disse, du kan få glæde af, hvordan bogføring bidrager til finansiel beslutningstagning.

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen er den del af regnskabet, der viser din omsætning og dine omkostninger over en given periode, typisk et regnskabsår. Men du kan med fordel trække tal ud oftere og dermed få en indikation for indtægter og udgifter, som du kan træffe beslutninger ud fra. Det er en måde, hvordan bogføring bidrager til finansiel beslutningstagning, for med løbende overblik over resultatopgørelsen, har du også et indblik i din virksomheds udvikling.

Balancen

Balancen er den del af regnskabet, hvor du finder en opgørelse over aktiver og passiver. Balancen giver altså et overblik over den økonomiske situation i din virksomhed, hvad du ejer, og hvad du skylder på et givent tidspunkt.

Det handler ikke kun om regnskab

At vide, hvordan bogføring bidrager til finansiel beslutningstagning, handler også om at tage kontrol over sin virksomhed, så der er de bedst mulige forudsætninger for en sund og vækstende forretning.

Hvordan bogføring bidrager til finansiel beslutningstagning, handler også om at forstå, at det tager tid at opbygge en forretning. De færreste forretninger giver et kæmpe overskud de første år. Det er derfor ikke forkert, og der er intet pinligt i at præstere et lille overskud eller måske endda et begrænset underskud i en opstartsfase. Her kan bogføringen hjælpe dig til bedre at forstå, hvorfor det er sådan – og give dig ideer til, hvordan du kan ændre på det.

Banken vil se korrekt bogføring

Et andet område, hvor du hurtigt kan se, hvordan bogføring bidrager til finansiel beslutningstagning, er ved finansiering. Det er særlig vigtigt, hvis du f.eks. skal låne penge til udstyr, inventar, maskiner eller varelager.

Gode intentioner hjælper ikke meget, hvis ikke du har bogføringen og et korrekt regnskab til at bevise det. Du kan have en god og sund forretning, men halter bogføringen, og kan du ikke stille med et regnskab, hvor der er fuldstændig styr på udgifter, indtægter og budgetter, risikerer du i mange tilfælde at få et nej fra banken.

Det er derfor afgørende, at du har tjek på alle tal, når du skal søge finansiering til din virksomhed. Og det er blandt andet, hvordan bogføring bidrager til finansiel beslutningstagning.

Brug digitalisering og automatisering

Gør du brug af et onlinebasseret og digitaliseret regnskabsprogram kan du lave automatiserede arbejdsgange med hensyn til f.eks. udsendelse af fakturaer, betalinger og inddrivelse af tilgodehavender. På den måde ved du, at der er styr på tingene, og du kan i regnskabssystemerne hurtigt og nemt trække forskellige tal ud, som kan være nyttige.

Du kan kort sagt for svar på alle spørgsmål omkring dit salg og dine udgifter, blot ved at kigge på bogføringen og regnskabet. En vigtig del af opgaven med at drive forretning er jo netop evnen til at lave justeringer løbende og træffe de rette finansielle og praktiske beslutninger. Hvordan bogføring bidrager til finansiel beslutningstagning? Ved at sikre dig indblik i informationer om din virksomhed og virksomhedens økonomi, så du kan tage de rette valg både på kort og lang sigt.

Din privatøkonomi påvirkes også

Som selvstændig erhvervsdrivende ved du, at din virksomheds økonomi også har stor indflydelse på din privatøkonomi. Hvordan bogføring bidrager til finansiel beslutningstagning i den private sfære, kan igen føres tilbage til overblikket og det gode greb om økonomien, som korrekt bogføring og evig monitorering af udgifter og indtægter giver.Når du kender økonomien i din virksomhed fra måned til måned og år til år, vil du også nemmere kunne se, hvor mange penge du vil kunne tillade dig at tage ud til din privatøkonomi, og hvornår du måske lige skal vente med at booke en ferie sydpå.
Et godt økonomisk overblik giver desuden mere ro i maven og meget mindre stress, fordi du ved, hvor du kan sætte ind for at øge indtjening og mindske omkostninger. Derfor betyder det også noget for din privatøkonomi, når du ved, hvordan bogføring bidrager til finansiel beslutningstagning.

Artiklens indhold

Scroll to Top