Fordelene ved at overlade bogføringstjenester til eksterne leverandører

Der kan være mange fordele ved at outsource bogføring til professionelle. Det gælder både, hvis du har en nystartet mindre virksomhed, eller hvis din virksomhed er vokset, og regnskab og bogføring er blevet mere omfattende og komplekst.

Der er mange regler og krav, du skal leve op til, når du selv driver en virksomhed og vil stå for bogføringen. Du kan google dig til svaret på mange af dem, men ikke alle – og først og fremmest kan du ikke google dig til forståelsen og rutinen i arbejdet, for det kræver øvelse.

Dertil kommer, at mange selvstændige erhvervsdrivende oplever netop bogføring og regnskaber som en enorm stressfaktor i hverdagen. Det skyldes naturligvis tidsforbruget, men i højeste grad også den usikkerhed mange oplever ved at skulle bogføre, afstemme og indberette.

Nedenfor kan du se en liste over nogle af fordelene ved at overlade bogføringstjenester til eksterne leverandører. Der er helt sikkert fordele, du allerede har tænkt på – og nogle du måske ikke har haft med i dine egne overvejelser.

Spar værdifuld tid

Mange oplever at bogføring er én af de helt store tidsrøvere som selvstændig erhvervsdrivende. Det gælder naturligvis for helt nystartede virksomheder, hvor alt er nyt, og der er mange nye regler og arbejdsgange, der skal implementeres. Men det gælder også for virksomheder med flere år på bagen, når der udvides, kommer flere ansatte, flere ydelser eller varegrupper til – eller hvis du pludselig skal til at begynde at eksportere eller importere.

Faktisk skal der ikke ret mange ændringer til i den almindelige drift, før bogføring kan virke uoverskueligt. Her kan fordelene ved at overlade bogføringstjenester til eksterne leverandører være enorme. Tiden du sparer, kan du i stedet bruge på at udvikle din forretning, dine produkter og kontakten til din livsvigtige kunder.

Du skal ikke være verdensmester i alt

Mange virksomhedsejere oplever det desuden som en stor lettelse at give bogføring og andet, som f.eks. lønadministration, fra sig. Uanset om du har en lille forretning, hvor du kun er dig selv, eller du har ansatte, så er det OK at sige, at du ikke har flair for bogføring eller lyst til at bruge tid på det.

Du har garanteret hørt andre selvstændige erhvervsdrivende omtalt som ”en god håndværker, men en dårlig forretningsmand”. Fordelene ved at overlade bogføringstjenester til eksterne leverandører er, at du kan bruge din tid mere fornuftigt. Overlad ansvaret til professionelle, og brug din tid på det, du er dygtig til – om det er håndværk, salg af tøj, lækre frokostretter eller noget helt fjerde. Du er trods alt blevet selvstændig for at udleve din drøm og ikke for at blive bogholder for dig selv.

Få sikkerhed for korrekt bogføring

En anden af fordelene ved at overlade bogføringstjenester til eksterne leverandører er naturligvis, at du her har sikkerhed for, at bogføringen er udført korrekt, og at alle frister er overholdt f.eks. i forbindelse med afregning af moms, andre afgifter og skat. Fejl i bogføringen kan ikke bare gøre, at du ikke har et retvisende regnskab og dermed et reelt billede af økonomien i din virksomhed, fejlagtig bogføring kan ligeledes føre til påbud, bøder og skattesager eller andre finansielle og juridiske problemer.

Herudover ved du, at bogføringen laves ud fra gældende regler og krav. Særligt kan det gælde digitaliseret bogføring, som er kommet med i den seneste ændring af bogføringsloven.

Udnyt fradrag og afskrivninger

Når du lader en uddannet fagperson stå for bogføring og regnskaber i din virksomhed, kan du i mange tilfælde opleve, at der er helt konkrete økonomiske gevinster at hente. Et eksempel på fordelene ved at overlade bogføringstjenester til eksterne leverandører rent økonomisk kan være indblik og udnyttelse af fradrag, du ikke vidste, at du var berettiget til.

En uddannet bogholder eller revisor vil med andre ord kunne hjælpe med at sikre, at du hverken betaler for meget eller for lidt i skat, og at du får værdiansat og afskrevet dine aktiver rigtigt.

Afskrivninger kan være ret komplicerede at bogføre, og der kan ofte være mange skjulte afskrivninger, der bare venter på at blive udnyttet og brugt til din fordel. Du har derfor lov til at afskrive på ikke bare materielle aktiver som maskiner og biler, computere og teknisk udstyr, men også på immaterielle aktiver som f.eks. licenser, goodwill eller patenter.

Få hjælp til strategi og styring af virksomheden

Endnu et vigtigt aspekt af fordelene ved at overlade bogføringstjenester til eksterne leverandører er muligheden for strategisk udvikling og effektiv økonomistyring i din virksomhed. Den fagperson, du har outsourcet dit bogholderi til, vil ikke bare kunne varetage bogføringen, men i mange tilfælde også kunne fungere som økonomisk sparringspartner ved siden af.

Når du får hjælp til at forstå dit regnskab og analysere det, får du også en række værktøjer, som du kan bruge til at styre økonomien og skabe vækst. En af fordelene ved at overlade bogføringstjenester til eksterne leverandører er, at du med fuldt indblik i dit regnskab har et sikkert fundament at tage finansielle beslutninger ud fra.

Orden på bogføringen giver overskud – mentalt og økonomisk

Fordelene ved at overlade bogføringstjenester til eksterne leverandører handler altså om overskud og sikkerhed. Og du kan se på overskud både i overført og i konkret forstand. I overført forstand er det en fordel, at du frigiver en masse ressourcer og kapacitet til dig selv og din forretning – og ofte bliver en gladere og mere energisk forretningsdrivende.

I konkret forstand vil fordelene ved at overlade bogføringstjenester til eksterne leverandører betyde, fordi du formentlig får udnyttet fradrag og afskrivninger fuldt ud. Det giver også større overskud, fordi der er bedre styr på betalinger og inddrivelser af udeståender.

Med hensyn til sikkerheden ved du, at bogføringen bliver lavet efter reglerne, og at satser og frister i forhold til myndighederne overholdes. Du har med andre ord sikret dig selv og din virksomhed bedst muligt. Her er det dog vigtigt at huske, at du stadig har det overordnede ansvar for, at tingene er lavet korrekt, så kend altid dit regnskab, og tjek op på det.

Artiklens indhold

Scroll to Top