Bogholderi – Hvad er et bogholderi?

Bogføring

Alle virksomheder skal bogføre, det gælder alt fra enkeltmandsvirksomheder til anpartsselskaber og Aktieselskaber. Afhængig af virksomhedens størrelse og aktivitet kan bogføring være en stor opgave, derfor blive vil der ofte være en afdeling, som står for at holde overblikket over virksomhedens økonomiske aktiviteter. 

Et bogholderi står for at udarbejde en virksomheds bogføring, det vil sige de holder styr på alle virksomhedens økonomiske forpligtelser. Det kan enten være en intern del af en virksomhed, eller et ekstern firma der er hyret til at stå for bogføringen. 

I nogle tilfælde opdeler virksomhederne deres bogholderi i følgende:

Finansbogholderi – Bogfører kun på kontoplan. Eksempelvis Løn og bankafstemning
Debitorbogholderi – Står for den indgående bogføring, eksempelvis faktura eller rykkere til kunder
Kreditorbogholderi – Står får den udgående bogføring, såsom at betale leverandører.
 

Hvad laver et bogholderi

Et bogholderi har som nævnt til opgave at holde styr på virksomhedens økonomi. Det er alt fra at udbetale medarbejderlønninger, til at dokumentere din virksomheds transaktionen med korrekte bilag samt at afstemme dine konti. 
Et bogholderi står også for at udarbejde dine regnskaber, hvilket indbærer:

Balanceopgørelse

En balanceopgørelse er en opgørelse over dine virksomheds aktiver og passiver. Og fortæller altså hvordan du har brugt din kapital og hvordan du har fremskaffet den. 

Resultatopgørelse

En resultatopgørelse er en opgørelse over din virksomheds indtægter og omkostninger, og viser altså i sidste ende hvorvidt du har overskud eller underskud for den pågældende regnskabsperiode.

Pengestrømsopgørelse

En pengestrømsopgørelse er en opgørelse over din pengestrøm, ind og ud af virksomheden. Den viser altså hvordan dine indbetalinger og udbetalinger forholder sig. 

Ofte bliver den engelske betegnelse “cash flow” brugt om pengestrøm. 

Et bogholderi har altså til opgave at holde styr på virksomhedens økonomi, således at bliver udført og dokumenteret korrekt. Det er vigtigt at bogføringen bliver udført korrekt, og i henhold til bogføringsloven, dette kan være uoverskueligt for mange virksomheder, hvorfor man benytter sig af et eksternt bogholderi

Hvem har brug for et bogholderi

Alle virksomheder, uanset branche skal lave bogføring og regnskab. Men det er op til dig selv om du vil benytte et bogholderi. Større virksomheder har typisk deres eget bogholderi som en afdeling i virksomheden, eller benytter sig af et eksternt bogholderi. 

For mindre virksomheder, måske specielt nystartede virksomheder kan det være en god idé at hyre et eksternt bogholderi til at holde styr på bogføring og regnskaber. Der er mange forskellige krav og retningslinjer man skal forholde sig til når man bogfører, overholder man ikke disse krav, kan det medføre en bøde, dette kan derfor være en fordel at hyre professionel hjælp. 

Kan du ikke overskue at sætte dig ind i hvordan man bogfører korrekt, eller ønsker du hellere at bruge din tid på andre opgaver?
Regnskabshelten kan hjælpe dig med din bogføring og dine regnskaber. Løbende bogføring er inkluderet i samtlige af vores prisvenlige bogføringspakker. 

Hvad er et bogholderi

Hvad laver et bogholderi

Hvem har brug for et bogholderi

Artiklens indhold

Scroll to Top