Bedste bogføringspraksis for små virksomheder

Driver du selv en lille virksomhed, så står du højst sandsynligt også selv for bogføringen. Udgiften til en ekstern bogholder eller en ansat bogholder vil ofte være for stor i forhold til din omsætning.

En opgørelse fra brancheforeningen, FSR – Danske revisorer, viser, at 91% af alle de fejl, revisorer finder i regnskaber, skyldes ufrivillige bogføringsfejl. Og opgørelsen viser også, at der sker flest fejl i små virksomheder. Derfor får du her en række tips til, hvordan du indfører den bedste bogføringspraksis for små virksomheder.

Rådene handler både om tid, om viden og om god bogføringsskik. Her får du indblik i ikke kun, hvad du skal være opmærksom på, når du laver bogføring i den lille virksomhed. Vi giver dig konkrete redskaber, som du kan implementere i din hverdag.

Sæt tid af til bogføring

Dette råd er måske det vigtigste af alle, når det kommer til den bedste bogføringspraksis for små virksomheder. Bogføring tager tid at lære. Det er altså ikke noget, du kan mase ind, når du lige har en ekstra halv time. Afsæt gerne et eller flere faste tidspunkter på ugen, hvor du bogfører. Sluk telefonen, luk døren, og koncentrer dig om dit regnskab. Når du bogfører flere gange om ugen, risikerer du aldrig at komme bagud, og du vil hurtigere få opbygget en rutine og en forståelse for principperne bag bogføring.

Find et online-bogføringsprogram

Et onlineprogram til regnskab og bogføring vil være en stor hjælp for dig, da opstillingen allerede er lavet, og mange bogføringer mere eller mindre giver sig selv. Fx får du mulighed for at vælge momssatser og andet, når du bogfører udgifter eller indtægter. Det er ikke alle indtægter og udgifter, der skal pålægges moms, og her kan programmet være en god hjælp.

Du får også automatisk de konti, du skal bruge i en kontoplan, og din balance og resultatopgørelse får automatisk data fra programmet i takt med, at du bogfører.

Forstå debet og kredit

Når du skal arbejde med bogføring, er det vigtigt, at du forstår begreberne debet og kredit, og at du ved, at nogle konti har en debetsaldo, andre en kreditsaldo. Det gælder ved driften (resultatopgørelsen), at omsætningen er knyttet til en kreditsaldo, og at udgifter knytter sig til en debetsaldo. I balancen, hvor du finder aktiver og passiver, er passiver knyttet til en kreditsaldo, mens aktiverne har en debetsaldo.

Dette har betydning, når du skal kontere penge til eller fra en given konto.

  • En konto med debetsaldo: falder, når du krediterer – stiger, når du debiterer
  • En konto med kreditsaldo: falder, når du debiterer – stiger, når du krediterer

10 råd til god bogføringsskik

Den bedste bogføringspraksis for små virksomheder er at indarbejde en god bogføringsskik fra begyndelsen. Nedenfor kan du se en liste over de 10 råd, som Erhvervsstyrelsen har fremlagt som udgangspunkt for den bedste bogføringspraksis for små virksomheder.

1. Prioriter den gode vane

Som tidligere nævnt er regelmæssig bogføring i en mindre virksomhed noget af det vigtigste. Så prioriter den gode bogføringsskik og den gode vane fra begyndelsen af.
I takt med at din virksomhed vokser, vil bogføring og regnskab kun blive mere komplekst. Så lav derfor:

  • Daglig eller ugentlig opsamling af transaktioner
  • Daglig eller ugentlig registrering af transaktioner

2. Tydeligt opdelte konti og budgetter

Har du et onlinebogføringsprogram vil konti og budgetter ofte være opdelte og klart definerede på forhånd. Ellers må du selv lave en klar kontoplan og et budgetregnskab. En klar og tydelig opdeling giver overblik og klarhed, så du nemmere kan bogføre og dermed have kontrol med økonomien i din virksomhed.

3. Bed om professionel hjælp

Er du ikke den store talknuser, og mangler du flair for tal og økonomi? Eller kan du ikke se, hvordan du skal kunne finde tiden til bogføring og regnskab? Så bør du søge professionel hjælp hos en bogholder eller en anden, der kan lave arbejdet for dig.

4. Hold skarpt øje med udgifterne

Indtægter holder vi helt naturligt øje med, for det er altid rart at vide, hvor meget der tjenes. Men husk også at holde et vågent øje med udgifterne. Det er bedste bogføringspraksis for små virksomheder at holde helt styr på særligt udgifter til skatter og afgifter.

5. Sæt penge fra til skatten

Gør det til en vane at forberede dig på betaling af skat og moms. Den bedste bogføringspraksis for små virksomheder er, at du evt. har en selvstændige konti til disse betalinger.

6. Planlæg større udgifter

Når der skal investeres i udstyr, en firmabil eller andet som er en større udgift, bør du planlægge købet på forhånd, så du ved, at du faktisk har råd til det – og at det ikke vælter din økonomi.

7. Brug digitalisering og automatisering

Bruger du et digitaliseret bogføringsprogram vil du med fordel kunne udnytte digitalisering og automatisering af fakturaer og betalinger. Det er den bedste bogføringspraksis for små virksomheder, så regningerne bliver sendt ud og betalt til tiden.

8. Pas på med lange betalingsfrister

Forkort betalingsfristerne, eller sørg for at automatisere sådan noget som abonnementsbetalinger. På den måde får du hurtigere penge tilbage i din virksomhed. Det er bedste bogføringspraksis for små virksomheder at have kortere betalingsfrister.

9. Tjek udestående betalinger

Hold godt øje med udestående betalinger. Er der udeståender fra debitorer, så opsæt en fast procedure for, hvordan du får pengene inddrevet. Den bedste bogføringspraksis for små virksomheder kan f.eks. være at automatisere udsendelse af rykkerskrivelser eller andet.

10. Skab overblik over din økonomi

Udnyt regnskabstallene, og brug dem proaktivt som et værktøj i din virksomhed, så du altid har fuldt overblik over økonomien. Det betyder naturligvis også, at du skal være klar til at justere løbende på udgifter og andet, så du sikrer dig, at du rent faktisk skaber et overskud.

God fornøjelse med den bedste bogføringspraksis for små virksomheder

Følger du ovenstående råd, er du sikret muligheden for den bedste bogføringspraksis for små virksomheder. Det kan måske virke lidt uoverskueligt først, men husk, alt bliver nemmere med en god arbejdsindsats og en god rutine – og det gælder bogføring især.

Artiklens indhold

Scroll to Top