Lov om bogføring

Lov om bogføring

For danske virksomheder regulerer lov om bogføring, reglerne for bogføring og opstiller krav, som skal overholdes af virksomhederne. Det er her vigtigt at understrege, at det ikke er alle virksomheder, der har pligt til at aflægge årsrapport og regnskab – det kommer an på virksomhedstype og omsætning. Men alle virksomheder er pligtige til at bogføre transaktionerne i deres virksomhed, som det er beskrevet i lov om bogføring.

Ny og revideret lov om bogføring

Som du sikkert ved, er der kommet en ny og revideret udgave af årsregnskabsloven og lov om bogføring. Det betyder bl.a., at en del danske virksomheder er forpligtet til at overgå til digitaliseret bogholderi i løbet af en kortere årrække, og at der stilles nye krav til, hvordan regnskabsmateriale skal arkiveres og opbevares.

Hvem berøres af den nye lov?

Har din virksomhed eller forventes den at få en nettoomsætning, der overstiger 300.000 kr. i to på hinanden følgende år, så er du omfattet af lov om bogføring og de nye regler om digitalisering. Det gælder uanset virksomhedstype.

Klik her, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med digitalisering.

Derudover er alle virksomheder, der har pligt til at udarbejde en årsrapport ifølge årsregnskabsloven pligt til at overgå til digitaliserede systemer.

Falder din virksomhed ind under kategorien, der skal overgå til digitaliseret bogføring på lidt længere sigt, kan du vælge at benyttet et registreret bogføringssystem, hvor du er sikker på, at alle de nye lovkrav bliver overholdt – eller du kan vælge et ikke registreret system, og her skal du selv bevise, at reglerne overholdes.

Her hos Regnskabshelten vil vi klart anbefale dig at bruge et registreret system allerede nu. Listen over systemer, der lever op til Erhvervsstyrelsens krav for at kunne få en registrering, ligger ikke klar på nuværende tidspunkt. Men bogføringsprogrammer som billy, dinero og e-conomic har allerede meldt ud, at de vil være at finde på listen over registrerede bogføringsprogrammer.

Bruger du allerede et af programmerne i din virksomhed, vil du altså helt automatisk leve op til de nye krav om digital bogføring og arkivering i digitalform, som er fremsat i den nye lov om bogføring.

Er du ikke kommet i gang? – Ring til os, så sætter vi turbo på din digitalisering, din bogføring og dit regnskab.

Væsentlige ændringer i lov om bogføring

Loven ændrer som sagt primært på den måde, virksomheder skal arbejde med bogføring, arkivering og regnskab. De områder, du skal være særligt opmærksom på, hvis din virksomhed er omfattet af lov om bogføring, er:

 • Krav om digital bogføring i et bogføringssystem
 • Krav om digital opbevaring af bilag og andet regnskabsmateriale i mindst fem år
 • Krav om beskrivelse af den anvendte bogføringsprocedure
 • Krav om beskrivelse af den anvendte procedure til sikring af bilagsmateriale
 • Dernæst betyder ændringerne i årsregnskabsloven derudover, at der stilles krav til:
 • Øget revision
 • Øget revisorinddragelse

Mindre snyd og større gennemskuelighed

Lovene er en kærkommen afløser til den oprindelige lov om bogføring fra år 1998, hvor der jo overhovedet ikke var så meget som tænkt på digitalisering. Man kan altså sige, at den nye lov om bogføring nu afspejler den virkelighed, virksomheder, bogholdere og revisorer står i. Og dernæst har loven til formål at mindske fejl og mangler i regnskaber, fordi de digitaliserede processer gør det nemmere at lave bogføring korrekt. Samtidig styrkes regnskabskvaliteten, og snyd og svindel mindskes.

For en mere udførlig gennemgang af loven, se vores blogindlæg: Bogføringsloven

Fordele ved digitaliseret bogføring

Her hos Regnskabshelten lægger vi ikke skjul på, at vi er begejstrede for, at digital bogføring udbredes til langt de fleste danske virksomheder. Vi ser nemlig på daglig basis de mange fordele, digitaliserede og automatiserede systemer har for vores kunder, når det handler om at spare – og spare på det vigtigste, vi har: Tid og penge.

Vi har samlet nogle af fordelene ved digitaliseret bogføring, som vi ser dem:

 • Nemmere, mere overskuelig bogføring
 • Overblik over transaktionerne i din virksomhed
 • Færre fejl
 • Færre kedelige indtastninger
 • Automatisering af flere arbejdsgange
 • Fuldt overblik over indberetninger til fx moms og SKAT
 • Automatisk lagring og arkivering af bilag, der knytter sig til bogføringsposterne
 • Nem adgang til alle væsentlige nøgletal

Sæt turbo på dit regnskab og din virksomhed

Her hos Regnskabshelten råder vi over et knivskarpt team af bogholdere og digitaliseringseksperter, som kan hjælpe dig med overgangen til digital bogføring.

Vi sikrer ikke bare, at din virksomhed lever op til alle de nye krav til bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale – vi giver dig også lynhurtige systemer, turbo på en lang række processer, langt bedre økonomisk overblik og overskud.

Så klik på vores tilbud på bogføring

Du kan også vælge at booke et møde med en af vores skarpe og dygtige digitaliseringsfolk, så gennemgår vi hele dit setup i virksomheden og kommer med forslag til, hvordan det kan styrkes og bedres ved hjælp af moderne, superbrugervenlige og proaktive regnskabsværktøjer.

Book møde her.

Artiklens indhold

Scroll to Top