Hvad er et anpartsselskab (ApS)?

Hvad er et anpartsselskab

Hvad er et anpartsselskab?

Et anpartsselskab er et kapitalselskab, kapitalselskab er en betegnelse der bruges om selskaber, hvor der er krav om indskydelse ved oprettelsen.

Anpartsselskaber er en af de mest populære selskabsformer i Danmark. Det skyldes blandt andet den lave indskydelse, samt at der er begrænset hæftelse. 

Et anpartsselskab kan modsat en enkeltmandsvirksomhed godt have mere end en ejer.
En ejer i et anpartsselskab behøver ikke være en person, det kan således godt være et andet selskab. Ejerne i et anpartsselskab kaldes anpartshavere.

[ninja_tables id=”5912″]

Hvordan hæfter man i et anpartsselskab?

Modsat en enkeltmandsvirksomhed er der ikke personlig hæftelse i et anpartsselskab.

I et anpartsselskab er der begrænset hæftelse. Det betyder, at du i tilfælde af ikke at kunne betale dine lån og/eller leverandører, kan de ikke gøre krav på din personlige formue. De vil således kun kunne gøre krav på de værdier, der er i virksomheden.

Hvilke krav er der for et anpartsselskab?

I forbindelse med stiftelsen af et anpartsselskab er der et kapitalkrav på 40.000 kr. Det betyder, at for at du kan stifte et anpartsselskab, skal du/i som ejer/e indskyde 40.000 kr. i virksomheden. Det er ikke krav at det skal være 40.000 kr. i kontant, det kan også være i form af værdier som er 40.000 kr. værd, det kan fx. være biler, produktionsudstyr osv. 

For at værdien af dine aktiver kan blive godkendt som indskydelse, skal du have en vurderingsberetning fra en revisor. Det er således ikke nok, at du kan dokumentere værdien af dine aktiver, det skal være en revisor, der skal godkende vurdering af aktiverne. 

Derudover er der for et anpartsselskab et krav om en direktion. Direktionen kan dog godt bestå af en enkelt direktør.

Når du stifter et anpartsselskab, er der krav om, at der skal udarbejdes et stiftelsesdokument samt vedtægter.

Et stiftelsesdokument er et dokument som indeholder væsentlige oplysninger om det selskab der skal stiftes. Eksempelvis navn, adresse osv. på stifterne af selskabet, dato for stiftelse, samt hvorvidt der ønskes revision af årsregnskabet, hvis muligt at fravælge. 

Vedtægter er kort sagt ret regelsæt, som virksomheden skal overholde. Jf. selskabsloven er det bestemte krav, som skal indgå i dine vedtægter, du kan derudover opstille egne regler som virksomheden skal overholde.

[ninja_tables id=”5912″]

Har man revisionspligt i et anpartsselskab?

Som anpartsselskab har du ikke nødvendigvis revisionspligt. Hvorvidt du har revisionspligt eller ej, afhænger af din virksomheds størrelse og omsætning. Som anpartsselskab kan du fravælge revision hvis:

Du må ikke overskride 2 af følgende 3 kriterier på balancedagen 2 år i træk.

  • En balancesum på 4 mio kr. 
  • En nettoomsætning på 8 mio kr.
  • gennemsnit antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret


Det kan dog i mange tilfælde være fordelagtigt at få revideret dit regnskab, selvom du ikke har revisionspligt. Det vil sikre at dit regnskab er i orden, så du ikke skal være bange for at få bøder.

Derudover vil en revision af et regnskab, for banker og investorer, virke som en form for godkendelse, og det vil gøre det nemmere at stifte lån, eller få investeringer. 

Regnskabshelten

Ejer du et anpartsselskab og ønsker du hjælp til bogføring

Hos Regnskabshelten er den aktuelle bogføring inkluderet i alle vores prisvenlige bogholderi pakker.

Har du en revisionspligt, eller vil du alligevel have dit regnskab revideret?

Vores revisorer er klar til at revidere dit regnskab.

Artiklens indhold

Scroll to Top