Typiske bogføringsfejl du bør undgå

Typiske bogføringsfejl du bør undgå

Når du skal begynde at lave bogføring i din virksomhed, er der mange nye begreber, du skal stifte bekendtskab med. Du behøver ikke kende dem alle fra en start, men der er visse typiske bogføringsfejl, du bør undgå og kende til for lettere at komme i gang og lave en korrekt bogføring.

En opgørelse fra brancheforeningen, FSR – Danske Revisorer, viser, at det særligt er i mindre virksomheder med under 10 ansatte, at der oftest viser sig at være fejl i regnskaberne som følge af bogføringsfejl. Dette kan skyldes, at der i små virksomheder sjældent er ansat fagmedarbejdere til at varetage bogføring. Vi har samlet nogle typiske bogføringsfejl, du bør undgå, så du kan se, hvor du skal være på vagt.

Overblik over typiske bogføringsfejl, du bør undgå

Der er visse fejl, der synes at gå igen, når der skal bogføres i en virksomhed, og vi har samlet syv typiske bogføringsfejl, du bør undgå.

Forstå debet og kredit

For at bogføre korrekt skal du først og fremmest kende til debet og kredit. Og dette kan nogle gange volde besvær, og forvirring kan føre til typiske bogføringsfejl, du bør undgå.

Først skal du vide, om der er tale om en debetsaldo eller en kreditsaldo. I driften (resultatopgørelsen) er omsætningen altid tilknyttet en kreditsaldo, og tilsvarende er udgifter knyttet til en debetsaldo.

Ved aktiver og passiver (balancen) er passiver knyttet til en kreditsaldo, og aktiverne en debetsaldo. Når du ved, om der er tale om kredit- eller en debetsaldo, gør følgende sig gældende:

  • På konti med debetsaldo – her falder saldoen, når du krediterer, og saldoen øges, når du debiterer.
  • På konti med kreditsaldo – her falder saldoen, når du debiterer, og den øges, når du krediterer kontoen.

Afstem banken regelmæssigt

Sørger du ikke for at afstemme din bankkonto regelmæssigt, kan det medføre unøjagtigheder, og du risikerer, at der er fejl, du ikke opdager, fordi du ikke har tjekket den faktiske saldo på kontoen. Regelmæssige bankafstemninger er kort sagt nødvendige for at sikre, at den saldo, der står i regnskabet, er den samme saldo, som rent faktisk står på bankkontoen.

Er der afvigelser, må du finde årsagen og sørge for, at de bliver korrigeret, så de økonomiske oplysninger på konto og i regnskab stemmer. 

Forkert indtægt eller udgift

Ukorrekte registreringer af indtægter og udgifter kan forvride billedet, så dit regnskab ikke er retvisende. Vær derfor omhyggelig med at registrere alle indtægter og udgifter korrekt. 

Hold dig under grænsen ved småanskaffelser

”Småanskaffelser” er en af de konti, du hurtigt kommer til at bruge. Det er her, du bogfører alle mindre anskaffelser, du har brug for til den daglige drift.

Her skal du være opmærksom på, at beløbet til småanskaffelser ikke må overstige 32.000 kr. (tal for 2023).  Småanskaffelser medregnes i resultatopgørelsen i dit regnskab som en del af den daglige drift.

Fejl i indberetning af skat og moms

Nogle af typiske bogføringsfejl, du bør undgå, er i relation til skat og moms. Her gælder det om at have styr på fradragsregler og momsregler.
Når du bogfører, skal du eksempelvis skelne mellem, om der er tale om repræsentation på en restaurant, eller om det er mad og drikke, der serveres ved interne eller eksterne møder. Momsfradraget er forskelligt på de to ting, og det skal fremgå af din bogføring, hvis du vil være sikker på, at momsafstemningen bliver korrekt i sidste ende.

Typiske bogføringsfejl, du bør undgå, kan også være, at du glemmer et eller flere fradrag eller trækker noget fra, som du i realiteten ikke må. Så sæt dig ind i fradrags- og momsregler. Det tager tid at forstå, men du gør dig selv en kæmpe tjeneste ved at få overblikket. Typiske bogføringsfejl, du bør undgå, kan blive dyrt og besværligt, hvis du ikke har styr på beløbene i forhold til moms og skat.

Manglende dokumentation for indkøb

Bilag er helt essentielle for din bogføring. Du skal have dokumentation i form af bilag til alle dine indkøb. Når du køber noget til din virksomhed, skal du kunne dokumentere købet med en kassebon, kvittering eller en korrekt udfyldt faktura. Hvis ikke du har styr på dokumentationen, kan Skattestyrelsen nægte at godkende momsfradraget på dit køb.
Vær også opmærksom på, at der ved indkøb på en værdi over 3000 kr. altid skal være en fuld faktura som dokumentation.

Husk også, at det er fakturadatoen, der bestemmer, hvornår du skal bogføre købet i dit regnskab og afregne momsen. Det gælder, uanset om du allerede har betalt for varen eller ydelsen, eller der først skal betales senere.

Ikke alle poster er blevet bogført

Manglende posteringer kan hurtigt give store problemer, og det kan koste dig mange penge. Det kan blive dyrt, fordi du måske ikke får de momsfradrag, du har ret til, eller fordi dine indtægter ikke svarer til de reelle tal.

Gør det derfor til en god vane at bogføre løbende, gerne dagligt eller ugentligt. Når du hele tiden er på forkant med bogføringen, mindskes risikoen for at poster bliver glemt.

Regnskabet skal stemme – ellers er der fejl

Hvis du kan se, at dit regnskab ikke stemmer, må du i gang med en fejlfinding. Når fejlen eller fejlene er fundet, skal du herefter lave modposteringer, så de fejlagtige tal bliver trukket ud af regnskabet, for så at få de korrekte tal ført ind. Det er derfor afgørende at have styr på de typiske bogføringsfejl, du bør undgå.

Har du selv mistet overblikket, og stemmer regnskabet ikke? Desværre kan det være svært at finde typiske bogføringsfejl, du bør undgå, i et regnskab, og derfor kan det ofte være en god idé at lade en bogholder eller en revisor løbe regnskabet igennem.

Et godt råd – og måske det mest optimale for dig som nystartet selvstændig erhvervsdrivende, er, at du laver en aftale med en revisor eller en ekstern bogholder om at få feedback på den bogføring, du laver. På den måde kan du hurtigere lære fejlene at kende og blive bedre til at administrere din økonomi og dit regnskab både på kort oglang sigt.

Artiklens indhold

Scroll to Top