Aktieselskab – Hvad er et aktieselskab?

Hvad-er-et-aktieselskab

Et aktieselskab går under betegnelsen kapitalselskab, hvilket betyder at der er krav om indskydelse af kapital ved stiftelsen. Et aktieselskabs er den selskabsform der har det det største krav om kapital indskydelse, som lyder på 400.000 kr. På samme måde som et Anpartsselskab og modsat en enkeltmandsvirksomhed, er der for et aktieselskab begrænset hæftelse.

Hvordan hæfter man i et aktieselskab?

Ejerne eller aktionærerne i et aktieselskab hæfter begrænset for selskabets gæld, hvilket betyder at du som aktionær i et aktieselskab, kun hæfter for det beløb du har indskudt i virksomheden. Det vil sige, i tilfælde af at selskabet ikke kan overholde deres gældsforpligtelser, kan eventuelle kreditorer ikke gøre krav på din personlige formue, men kun den værdi du har indskudt i virksomheden. Med et kapitalkrav på 400.000 kr, kan det dog stadig være et betydeligt beløb.

[ninja_tables id=”5916″]

Hvilke krav er der forbundet med et aktieselskab?

Som nævnt, er der ved stiftelsen af et aktieselskab et kapitalkrav på 400.000 kr. Hvilket betyder at der ved stiftelsen af aktieselskabet, skal indskydes værdi på 400.000 kr. Det er ikke et krav at værdien skal være et kontantbeløb, det kan også være andet værdi såsom biler, ejendomme, produktionsudstyr. For at dette kan indskydes som værdi, skal du have en vurderingsberetning fra en revisor, du kan altså ikke selv værdiansætte dine aktiver.

Udover kapitalkravet, er der også et krav om at der i et aktieselskab, skal være både en direktion og bestyrelse. Bestyrelsen bliver typisk valg af aktionærerne på den årlige generalforsamling.

Er der revisionspligt i et aktieselskab?

For langt størstedelen af aktieselskaber vil der være revisionspligt. Det er dog ikke en pligt der gælder alle aktieselskaber. Hvorvidt der er revisionspligt eller ej, afhænger af selskabets størrelse og omsætning. Har du et mindre aktieselskab, vil der derfor ikke nødvendigvis være revisionspligt. For at der er revisionspligt for et aktieselskab skal følgende gøre sig gældende:

Disse betingelser er opfyldt for de fleste aktieselskaber, hvilket er hvorfor man kan være i tvivl om hvorvidt det gælder samtlige. Hvis du ejer et aktieselskab, der ikke har revisionspligt, skal du være opmærksom på, at det aktivt skal fravælges i stiftelsesdokumentet. Har du ikke aktivt fravalgt revisionspligt, vil du som ejer af et aktieselskab have revisionspligt. 

[ninja_tables id=”5916″]

Hvad er forskellen på et Anpartsselskab ApS og et Aktieselskab A/S?

Både anpartsselskaber og aktieselskaber går under betegnelsen kapitalselskaber, hvilket betyder, at der er et kapitalkrav for at starte virksomheden. Der er dog stor forskel på kapitalkravet for henholdsvis et ApS og et A/S.
For et anpartsselskab er kapitalkravet 40.000 kr, hvor det for et aktieselskab er 10 gange større, og er som tidligere nævnt på 400.000 kr. 

En anden forskel på disse selskaber er, at der i et anpartsselskab kun er krav om en direktion, hvor der i et aktieselskab er et krav om både en direktion og bestyrelse.

Ejerne af et anpartsselskab kaldes anpartshavere, hvorimod de for et aktieselskab kaldes aktionærer. 

For begge selskaber er der begrænset hæftelse, for det indskud man som ejer har lavet.
På baggrund af det noget større kapitalkrav der er gældende for et aktieselskab, ses det typisk at aktieselskaber er større selskaber end anpartsselskaber.
Det er meget normalt at et velkørende anpartsselskab med tiden bliver omdannet til et aktieselskab. 

Regnskabshelten

Har du behov for hjælp til bogføring, løbende bogføring er inkluderet i alle vores prisvenlige bogføringspakker.
Vi hjælper også med at lave revision af regnskaber samt omdannelse af selskabsform. 

Artiklens indhold

Scroll to Top