Digital Bogføring

Hvornår træder digital bogføring i kraft?

Hos Regnskabshelten har vi altid fingeren på pulsen i forhold til, hvad der sker i finansverdenen. Det gælder også, når det kommer til fremtiden for bogføring. Forudsætningen for bogføring er, at den i fremtiden skal være fuldkommen digital. Verden digitaliseres mere og mere hver eneste dag, og snart kan vi godt smide notesbøger og fysiske papirer i skraldespanden. Inden for den nærmeste fremtid skal du nemlig til at flytte dine fysiske regnskaber ind i et digitalt regnskabsprogram.

Digital bogføring er allerede trådt i kraft her i år 2023, men kravene for bogføring udfolder sig over en flerårig periode, og måske er den først komplet i år 2024 eller senere ( https://erhvervsstyrelsen.dk/digital-bogfoering-hvilke-regler-traeder-i-kraft-hvornaar) .

En ting er sikkert: i de kommende år kommer vi til at opleve langt flere fastsættende krav til digital bogføring.

Lyder det lidt for uoverskueligt? Hos Regnskabshelten sætter vi dig ind i, hvordan du kan forberede dig på den nye bogføringslov

Ny bogføringslov i år 2023

Nu er det slut med notesbøger, ringbind og løse papirer. Hvis din virksomhed stadig arbejder med fysiske bilag, så er det på tide at skifte til det digitale. Vi, hos Regnskabsheltene, forventer, at det tidligst fra år 2024 bliver lovpligtigt at arbejde med alt bogholderi digitalt.

Vi er allerede begyndt at se digital bogføring røre på sig i år 2023, og de første tiltag er allerede sat i gang. Formålet med digital bogføring i år 2023 er at undgå fejl, mindske snyd og skabe et større overblik over regnskaber for forskellige virksomheder.

Den nye bogføringslov blev allerede vedtaget i år 2022, men kravene for den digitale bogføring strækker sig over en flerårig periode, fordi det kræver tid at sætte de nye systemer i gang og rykke alt det fysiske over til det digitale.

Tidsplanen for digital bogføring

Vi, hos Regnskabsheltene, ser den digitale bogføring træde i kraft her i år 2023. Den 1. februar blev der stillet krav til en række standard bogføringssystemer i hele Danmark. I slutningen af dette år kan vi derfor regne med for alvor at vinke farvel til fysisk bogføring, så vi i starten af år 2024 forventeligt skal til at bogføre vores regnskabsår digitalt. 

Tidsplanen kan naturligvis stadig nå at ændre sig. Digital bogføring i år 2023 er allerede tittet frem, og mange store og små virksomheder er begyndt at udvikle deres bogføringssystemer til digitale, hvilket bringer mange gode fordele med sig.

Digital bogføring i år 2023

De første krav til digital bogføring er altså allerede trådt i kraft den 1. februar 2023. Erhvervsstyrelsen har udmeldt, at anmeldelser og registrering af bogføringssystemer skal til at foregå digitalt.

Hvis du for eksempel driver en virksomhed, som ikke i forvejen benytter et digitalt regnskabsprogram, så skal du begynde at forberede dig på ændringerne her i år 2023. Digital bogføring i år 2023 er allerede i rivende udvikling. Der bliver stillet nye krav om digitale bogføringssystemer, der er kommet ændringer i årsregnskabsloven, og revisionen er blevet øget.

Hvorfor bogføre digitalt?

Det er naturligvis ikke uden grund, at bogføring digitaliseres. Digital bogføring har til formål at mindske fejl og mangler i bogføringsprocesser, da det hele kan overskueliggøres digitalt.

Samtidig er det nemmere at undgå snyd og svindel, når man arbejder digitalt. Digital bogføring vil samtidig øge regnskabskvaliteten og forkorte den tid, som man ellers ville bruge på fysisk bogføring. Herudover mindskes risikoen også for at bilag forsvinder, da de ligger digitalt.

Hvem gælder den nye bogføringslov for?

Det er naturligvis ikke uden grund, at bogføring digitaliseres. Digital bogføring har til formål at mindske fejl og mangler i bogføringsprocesser, da det hele kan overskueliggøres digitalt.

Samtidig er det nemmere at undgå snyd og svindel, når man arbejder digitalt. Digital bogføring vil samtidig øge regnskabskvaliteten og forkorte den tid, som man ellers ville bruge på fysisk bogføring. Herudover mindskes risikoen også for at bilag forsvinder, da de ligger digitalt.

Ændringer i bogføringsloven i år 2023

Den bogføringslov, som vi kender i dag, stammer helt tilbage fra slutningen af 90’erne. Siden da er der sket en enorm digital udvikling, og mange systemer er rykket online for at optimere en lang række af arbejdsprocesser. Og nu gælder det også bogføring.

Digital bogføring i år 2023 giver god mening i forhold til, hvordan verden ser ud den dag i dag. De ændringer du kommer til at se med digital bogføring i år 2023, er digital opbevaring af regnskabsmaterialer i forskellige programmer. Vi, hos Regnskabshelten, forventer, at kravene for digitale bogføringssystemer for alle store virksomheder sker tidligst i år 2024, men skibene er allerede sat i vandet.

Disse krav pålægges virksomheder

Hvis du driver en virksomhed, som omsætter for mere end 300.000 om året, så berøres du af den nye lov. Der er en række krav, som pålægges i forhold til den digitale bogføring. Blandt andet, at regnskabsmaterialet skal opbevares digitalt i minimum 5 år af det pågældende regnskabsår. Den digitale bogføring skal også altid opbevares i Danmark, selvom det er muligt at søge tilladelse til at opbevare materialet i andre lande.

Virksomheder skal også kunne dokumentere alle deres registreringer i form af bilag enten fysisk eller digitalt. Hvis du ejer en virksomhed, så er det altså på høje tid at få styr på dine regnskab, så de står klar til at blive digitalt bogført i slutningen af dette år.

Kan vi hjælpe dig med digital bogføring?

Her hos Regnskabshelten står vi klar til at hjælpe dig med at blive klog på den nye digitale bogføringslov. Vi hjælper dig på vej til, hvordan du og din virksomhed kommer bedst mulig fra start med dette nye bogføringssystem.

Du kan tage et kig på vores bogførings- og digitaliseringspakker, hvis du gerne vil komme i gang med digitalisering af din bogføring lige nu og her.

Du kan også altid kontakte os direkte. Regnskabsheltene sidder klar ved telefonen eller chatten til at besvare dine spørgsmål.

Artiklens indhold

Scroll to Top