Debet og kredit bogføring

Afdækning af Debet og Kredit Bogføring: Væsentlig Guide for Virksomhedsejere

Selv om du måske kun lige er startet som selvstændig erhvervsdrivende, har du med stor sandsynlighed allerede stiftet bekendtskab med begrebet ”dobbelt bogføring” eller “debet og kredit bogføring”, som bogføringsmetoden også kaldes. Det er nemlig den bogføringsmetode, der bruges i langt, langt de fleste tilfælde i Danmark – og faktisk også i den øvrige del af verden.

Du er heller ikke alene, hvis du ikke har helt greb om debet og kredit bogføring, resultatopgørelse, balance og alle de andre termer, vi bruger. Det kan være svært at forstå, og virke meget fremmedartet selv for erfarne erhvervsfolk, hvis man ikke selv har arbejdet med bogføring.

Hvad er debet og kredit bogføring?

Debet og kredit bogføring er en metode, man bruger til bogføring. Her bliver hver eneste transaktion med køb og salg bogført både på debetsiden og på kreditsiden – så de går ud med hinanden. Hvis du fx køber en vare, så koster den selvfølgelig penge og er dermed en udgift. Men tilsvarende er de købte varer jo et aktiv i din forretning, og den værdi skal bogføres som et aktiv.

Derfor skal debetsaldo og kreditsaldo også altid vise det samme. Kun sådan har du bogført rigtigt i debet og kredit bogføring.

Her hos Regnskabshelten anbefaler vi, at du bruger et bogføringsprogram til din bogføring – eller lader os stå for bogføringen i din virksomhed. Programmerne på det danske marked er alle sat op i overensstemmelse med principperne for debet og kredit bogføring. Det vil sige, at programmerne gør det nemmere for dig at bogføre korrekt.

Hvad er kredit og debet?

Inden vi går videre, vil vi lige hurtigt forklare begreberne “debet” og “kredit”, for vi bruger dem hele tiden. I din bogføring har du helt overordnet set to typer konti: debetkonti og kreditkonti.

Du kan sige, at debet og kredit angiver hver sin side i henholdsvis balance og resultatopgørelse i debet og kredit bogføring, hvor en virksomheds økonomiske posteringer bogføres.

Debet bruges groft sagt, når du skal sætte penge eller værdier ind på en konto. Som modsætning er kredit udtryk for, at der er penge/værdier, som forlader en konto. Det vil sige: skal du tage penge fra en konto, skal du kreditere beløbet, når der er tale om en debetkonto – og modsat debitere beløbet, hvis der er tale om en kreditkonto. Ved at debitere en kreditkonto mindskes saldoen.

Princippet bag debet og kredit bogføring

  • Det kan sagtens være, at du ikke selv ønsker at stå for bogføringen i din virksomhed – det kan vi sådan set godt forstå, for du kan bruge tiden på så meget andet i din virksomhed. Eller måske har du endnu ikke besluttet dig for, om du selv skal lave bogføring eller outsource den til andre – måske fordi du fejlagtigt tror, at det er meget dyrt at få lavet bogføring ude af huset?

Hvis det er tilfældet, så tag et hurtigt kig på vores bogføringspakker – det er billigt, nemt og effektivt.
Uanset, hvor du står lige nu, så giver vi dig en gennemgang af nogle af de bærende principper bag debet og kredit bogføring, så du ved, hvad det handler om.

Alle transaktioner i din virksomhed skal bogføres i debet og i kredit fordelt på forskellige driftskonti. Der er fire driftskonti, der bliver brugt, når vi taler om debet og kredit bogføring:

  • En indtægtskonto – denne konto viser omsætningen i din virksomhed i regnskabsåret
  • En omkostningskonto – denne konto viser de omkostninger, virksomheden har haft i regnskabsåret
  • En aktivkonto – her vises de aktiver, der er i virksomheden
  • En passivkonto – her vises de passiver, der er i din virksomhed

Når du arbejder med bogføring, gør det da til en vane løbende at sikre, at balancen på debetsaldo og kreditsaldo stemmer, så har du bogført rigtigt.

Et eksempel på debet og kredit bogføring

Hvis vi antager, at du køber varer til dit varelager for 10.000 kr. – og du vælger at betale ved en overførsel fra din bankkonto i firmaet. Da skal du huske debet og kredit bogføring ind på kontiene, ”bankindestående” og ”varelager” – da pengene går ud af banken og hen til varerne som en tilsvarende værdi på dit varelager.

Kontoen ”Bankindestående” er et aktiv, og altså en konto på debetsiden, da det er her penge sættes ind normalt. Nu skal der derimod tages penge ud af kontoen, og derfor skal de 10.000 kr. krediteres her.
”Varelager” er ligeledes et aktiv på debetsiden, og da denne konto jo nu er vokset med varer til en værdi af 10.000 kr., skal denne konto debiteres med beløbet.
 
Du har nu registreret din transaktion ud fra princippet om debet og kredit bogføring ved at kreditere beløbet på den ene side og debitere det på den anden.

Hvad er forskellen på bogføring og regnskab?

Vi oplever ofte, at vores kunder blander bogføring og regnskab sammen. Selvfølgelig er de beslægtede, men lad os lige slå fast, at det er to forskellige ting. Det er fx ikke alle virksomheder, der skal aflægge regnskab, til gengæld skal alle virksomheder bogføre.

  • Bogføring – er en registrering af transaktioner i din virksomhed
  • Regnskab – er en oversigt over indtægter og udgifter, hvor du fx finder resultatopgørelse og balance

Hvorfor hedder det debet og kredit?

”Debet” kommer af det latinske ord “debere”, som betyder ”at skylde”.
”Kredit” kommer ligeledes fra latin og ordet “credere”, som betyder “at udlåne”.

Debet og kredit bogføring er en gammel posteringsmetode, der stammer fra Italien. Metoden blev udviklet af købmænd og bankierer for at holde styr på transaktionerne i forbindelse med køb og salg. Den ældste beskrivelse af debet og kredit bogføring findes i en bog fra 1494, skrevet af franciskanermunken, Luca Pacioli.

Træt af debet og kredit bogføring allerede?

Her hos Regnskabshelten har vi et dynamisk team af passionerede bogholdere og revisorer, der brænder for regnskab og debet og kredit bogføring – men vi ved godt, at det langt fra er alle vores kunder, der oplever den samme begejstring for tal og ”kedeligt” kontorarbejde.

Stop med selv at svede over bogføringen – og brug en af vores nemme, billige og effektive bogføringsløsninger i stedet.
Du kan booke et møde – og høre hvordan her.

Artiklens indhold

Scroll to Top