Selskabslukning gjort nemt,
effektivt og prisvenligt!

Kontakt os gerne, så vi sammen kan finde
ud af hvordan vi bedst muligt kan hjælpe dig

Selskabslukning gjort nemt,
effektivt og prisvenligt!

Kontakt os gerne, så vi sammen kan finde ud af hvordan vi bedst muligt kan hjælpe digSelskabslukningspakker

Holdingselskab

(ApS, IVS)
1495 kr
 • Komplet opløsning af selskab
 • Betalingserklæring
 • Udarbejdelse af skatteopgørelse
 • Afmeldelse af alle pligter
 • Indberetning til myndigheder
 • Personlig rådgivning

Driftsselskab

(ApS, IVS)
2495 kr
 • Komplet opløsning af selskab
 • Betalingserklæring
 • Udarbejdelse af skatteopgørelse
 • Afmeldelse af alle pligter
 • Indberetning til myndigheder
 • Personlig rådgivning
Popular

Personligt ejet

(Enkeltmands, I/S)
1995 kr
 • Komplet afvikling
 • Gennemtjek af selvangivelse
 • Udarbejdelse af skatteopgørelseX
 • Afmeldelse af alle pligter
 • Indberetning til myndigheder
 • Personlig rådgivning

Fordele ved betalingserklæring

 • Hurtigste form for selskabslukning
 • Billigste form for selskabslukning

Ulemper ved betalingserklæring

 • Du hæfter personligt for alle uforudsete gældskrav

Eksperter i dit regnskabsprogram

Vi har mange års erfaring i Dinero, e-conomic, Billy mm

Det vi gerne ville skabe med Regnskabshelten...

Erfarent team

Vi er et fokuseret, professionelt og dedikeret team af revisorer, bogholdere og jurister, med mange års erfaring som dagligt hjælper +200 selvstændige med deres bogføring og regnskab.

Tryghed gennem hele forløbet

Vi tager vores ansvar seriøst og vi forstår, at troværdighed, tillid og tryghed er alfa og omega for vores mange kunder, som vælger os til at udarbejde deres årsregnskaber.

Vi klarer også bogføringen

Styr på dit bogholderi?
Hvis ikke, så kan du tage det helt roligt. Vi står til rådighed og sørger for at få dig helt i mål.

Nemt og effektivt

Er der nogen spørgsmål undervejs står vi altid til rådighed og hvis ikke, så har vi overblikket og tager os af hele processen, så du kan holde fri når du har fri.

Er du interesseret i at høre mere om
Regnskabshelten?

Regnskabshelten i tal

Hverdag hjælper vi selvstændige over hele Danmark med deres bogføring, regnskab og meget mere
0 +
Selskaber lukket
0 +
Tilfredse kunder
0 +
Opkald besvaret de seneste 14 dage

Lyst til at høre mere?

I tvivl om din bogføring kan klares med en af vores pakkeløsninger? Send os din besked, så vender vi tilbage indenfor 24 timer.

Jobopslag

Send en besked

Lukning, tvang til opløsning og genoptagelse af aktiviteter.

Der er tre måder at lukke et IVS, ApS, A/S eller P/S på: betalingserklæring, frivillig (solvent) likvidation eller tvangsopløsning. Med en betalingsoversigt kan du afslutte transaktionen. Når et selskab likvideres med en betalingserklæring, erklærer aktionærerne (over for Erhvervsstyrelsen), at alle forpligtelser, både gyldige og fejlagtige, er betalt, og at selskabet er opløst. Betalingserklæringen kan derfor anvendes, hvis virksomheden ikke skylder kreditorer eller har ubetalte skatter og afgifter til Skattestyrelsen. Hvis en virksomhed lukkes med en betalingsopgørelse, er aktionærerne personligt ansvarlige. Hvis et skatte krav f.eks. opdages ved en efterfølgende kontrol eller et krav opstår som følge af en håndværksmæssig tvist, hæfter kapitalejerne personligt for kravet.

På frivillig basis, likvidation (solvent):

Når et selskab er solvent, kan det lukkes ved frivillig likvidation. Beslutningen skal træffes på en generalforsamling, som også vælger en likvidator, som står for likvidationens ledelse og faktiske handlinger. En frivillig likvidation er en tidskrævende proces, der kan tage måneder at gennemføre. Under hele likvidations processen kan selskabets kreditorer fremsætte krav mod selskabet. I denne periode kan virksomheden betale lønninger til personalet og andre udgifter. Følg disse trin for at lukke din virksomhed i tilfælde af frivillig likvidation.

Opløsning som følge af en retskendelse:

Hvis et selskab ikke indsender sin årsrapport til tiden, kan det opløses tvangsmæssigt. Medmindre selskabet lovligt har fravalgt at få sin årsberetning revideret, har det ikke en revisor. En juridisk enhed styrer ikke virksomheden. Det er ikke muligt at få fat i virksomhedens ledelse på den registrerede adresse. Der har ikke været noget forsøg fra selskabets side på at kræve den udestående kapital tilbage. Der er ingen registrerede juridiske eller reelle ejere af selskabet. Erhvervsstyrelsen meddeler et selskab de betingelser, der skal være opfyldt for at undgå tvangsopløsning, inden det indstilles til tvangsopløsning. Når Erhvervsstyrelsen sender en meddelelse til skifteretten, som har ansvaret for at gennemføre opløsningen, kaldes det tvangsopløsning. Den senest registrerede ledelse af selskabet vil herefter blive indkaldt for skifteretten.

Hvordan genetablerer du din virksomhed:

Et selskab, som skifteretten har besluttet at opløse, kan genopstå igen. Men ikke hvis virksomheden har været tvunget til at lukke i løbet af de sidste fem år. Genoptagelsen af et selskab skal ske senest tre måneder efter, at Erhvervsstyrelsen har anmodet skifteretten om at opløse organisationen. Fristen på tre måneder forhindrer ikke skifteretten i at behandle sagen inden udløbet af fristen på tre måneder. Hvis virksomheden ønsker at undgå, at skifteretten udpeger en kurator, skal den underrette Erhvervsstyrelsen om genoptagelsen, inden skifteretten behandler sagen. En likvidator kan udpeges af skifteretten. Takster og andre gebyrer og omkostninger Der er et gebyr forbundet med genoptagelse af driften.

Takster for registrering af en virksomhed:

Visse stiftelser og virksomhedsændringer har en pris, mens andre er helt gratis. Dette afsnit indeholder en omfattende liste over de takster, der gælder for registrerede virksomheder. Gebyrer for oprettelse af en fond Erhvervsstyrelsen har ansvaret for en række afgiftsordninger i en række forskellige brancher. De gældende satser samt de gebyrer, der er forbundet med at anmode om oplysninger og dokumenter, kan ses her.
Etablering af ApS, A/S og P/S 670 kr.
Oprettelse af SE og europæiske andelsselskaber (SCE) 670 kr.
Etablering af filialer af udenlandske A/S eller ApS 670 kr.
Oprettelse af en forening med begrænset ansvar (fmba) 670 kr.
Oprettelse af et andelsselskab med begrænset ansvar (amba) 670 kr.
Oprettelse af et særligt finansielt selskab 670 kr.
Andre virksomheders fonde, der ikke understøttes af digital selvbetjening 2.150 kr.

Takster for registrering af ændringer

Ændringer i registrerede ApS, A/S og P/S 180 kr.
Ændringer i registrerede IVS. Se § 5, stk. 5, i ‘ Lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven ‘  180 kr.
Ændringer i registrerede SE-selskaber og europæiske andelsselskaber (SCE-selskaber) 180 kr.
Ændring af filialer af udenlandske A/S eller ApS samt filialer af visse udenlandske selskaber, der er under tilsyn af Finanstilsynet 180 kr.
Ændring af foreningen med begrænset ansvar (fmba) 180 kr.
Ændring af selskab med begrænset ansvar (amba) 180 kr.
Ændring af visse selskaber, der er under tilsyn af Finanstilsynet 180 kr.
Gennemførelse af en fusion eller spaltning. Pr. deltagende selskab 180 kr.
Offentliggørelse af fusionen eller spaltningen Gratis
Offentliggørelse af omdannelse af et andelsselskab til et aktieselskab Gratis
Ændring af adresse og bopæl Gratis
Ændring af regnskabsår Gratis
Ændring af status (under afvikling eller opløsning) Gratis
Skift af revisor (ikke opt-in og opt-out af revision) Gratis
Genoptagelse efter udstedelse af konkursdekretet, når der ikke er udstedt et endeligt konkursdekret. Gratis
Omdannelse af et selskab, der er registreret i henhold til loven om visse erhvervsvirksomheder, til ikke-erhvervsdrivende virksomheder Gratis
Gennemførelse af kapitalnedsættelser Gratis
Registrering og ændring af ejerskab Gratis
Bemærk, at et selskab er fritaget for registrering i henhold til loven om visse erhvervsvirksomheder Gratis
Ændringer, der ikke understøttes af digital selvbetjening 340 kr.
Rettelse af indberetningsfejl 340 kr.
Rettelse af fejlregistreringer, når fejl skyldes Erhvervsstyrelsen Gratis

Satser for genoptagelse og påmindelser

Genoptag forretning 350 kr.
Påmindelsesgebyr 100 DKK.

Retsgrundlag: Grundlovsgrundlag: § 11 i bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr og offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen.

Takst for registrering af et bin-navn

For registrering af mere end fem sekundære navne i et aktieselskab, et partnerselskab, et privat aktieselskab eller enhver enhed, der følger navngivningskriterierne i selskabsloven, opkræves et gebyr på 1.000 NOK pr. bi-navn.

Gebyrer, provisioner og andre gebyrer i forbindelse med kommercielle penge

Iværksætterkapital:

Det årlige gebyr for erhvervsdrivende fonde er 0,017 procent af egenkapitalen, med et minimum på 300 kr. og et maksimum på 25.000 kr.

Der opkræves et rykkergebyr på 100 DKK, hvis det årlige gebyr ikke er betalt.

Virksomheder, der er fritaget for at betale en registreringsafgift:

 • Personlige virksomheder (personligt ejede små virksomheder og enkeltmandsvirksomheder)
 • Frivillige organisationer (dvs. foreninger uden skatte- og registreringsforpligtelser over for den offentlige sektor)
 • Hyppigt forekommende forbindelser
 • Foreninger, der adskiller sig fra andre (f.eks. indkøbsforeninger, kooperativer, arbejdsmarkedsforeninger, forbrugerorganisationer, tilskud og fonde)
 • Budgettering (forretningsmæssige midler og ikke-erhvervsmæssige midler)
 • Religiøse organisationer af forskellige trosretninger
 • Institutioner med evne til at styre sig selv
 • Aktieselskaber og kommanditselskaber
 • Partrederiet\sEstater
 • Landmand, der indgav konkursbegæring
 • Virksomheder, der betaler et gebyr for at blive registreret
 • Iværksættervirksomheder er eksempler på selskaber med begrænset ansvar (LLC’er).
 • Virksomheder, der arbejder sammen Udenlandske kapitalselskaber og selskaber med begrænset ansvar har filialer.
 • Selskaber, der er omfattet af loven om visse erhvervsvirksomheder, med undtagelse af partnerskaber (I/S) og kommanditselskab (K/S),
 • SE-selskaber er økonomiske interessegrupperinger i Europa.
 • Virksomheder, der leverer SCE-tjenester
 • Energinet.dk
 • Naviair\sDanpilot\sDSB
 • Nordsøens metriske enhed Fjordforbindelsen Frederikssunds finansielle stabilitet
 • EKF Danmarks Eksportkreditt

Selskaber, der er underlagt Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves med Finanstilsynets tilladelse, som ikke er aktieselskaber, men som skal registreres i overensstemmelse med aktieselskabslovgivningen:

Andels- og opsparings fonde samt andels fondsforeninger

Gensidige pensionsfonde er en type gensidig pensionsfond.

Gensidige forsikringsselskaber, med undtagelse af selskaber, der er beskyttet af § 301 i lov om finansiel virksomhed,

Virksomheder bliver reddet.

Investeringsforeninger er en type investerings instrument. SIKAVs / AIF-SIKAVs

Gebyrer, forlængelser og frister:

Det er vigtigt at blive informeret om gebyrer, og der bliver beregnet følgende gebyrer.

Der er en afgift hver gang, der registreres en sag. Dette gælder også, hvis registreringen kun sker for at rette en tidligere fejl. Vi opkræver også et gebyr, hvis du anmoder om, at vi retter en fejl, som du har begået.

Hvis der registreres mange ændringer af et selskab på samme tid, skal der kun betales ét gebyr.

Kun et gebyr, hvis du som følge af systemerne er nødt til at foretage flere tilmelding til en aktivitet, der er forsinket.

Hvis tvangsopløsningen er en følge af forsinket indsendelse af en årsrapport, vil medlemmerne af selskabets øverste ledelsesorgan blive opkrævet et gebyr ved genetablering.

Skatten beregnes på grundlag af flere faktorer, herunder det beløb, som fristen er overskredet.

Fritagelser for fristen for indsendelse af årsrapporter kan ikke refunderes. Hvis fristen for indsendelse af årsrapporter overskrides, kan virksomhedens ledelse blive pålagt en bøde, eller virksomheden kan blive tvunget til at blive opløst.

Udsættelse af forelæggelsen af årsberetningen:

Fristen for indsendelse af årsrapporten for 2020 er blevet forlænget til den 30. juni 2021, hvis din virksomhed er kategoriseret som regnskabsklasse B eller C i henhold til årsregnskabsloven, og dens regnskabsår slutter den 31. december 2020.

Virksomheder, der oplever meget usædvanlige udfordringer som følge af covid-19, kan anmode om en forlængelse indtil den 31. august 2021, hvis de opfylder en række krav.

Årsrapporten skal godkendes af selskabets generalforsamling, før den kan indsendes til Erhvervsstyrelsen. Selskaber, hvis frist for indsendelse af deres årsrapport for kalenderåret 2020 er blevet forlænget, kan også udsætte deres generalforsamling.

Forsamlingens plenarforsamling:

Selskaber, der benytter sig af muligheden for at udskyde indgivelsen af årsrapporten, kan lovligt fravige kravene i vedtægterne om dato eller tidspunkt for indkaldelse og afholdelse af den årlige generalforsamling.

Selskaber og selskaber med begrænset ansvar, der er omfattet af loven om visse erhvervsvirksomheder, som f.eks. amba’er og fmba’er, har fortsat mulighed for at afholde en elektronisk generalforsamling, selv om den ikke er blevet godkendt og indarbejdet i selskabets vedtægter.

Frister:

Årsrapporten skal indsendes senest fem måneder efter regnskabsårets udløb. Børsnoterede selskaber og aktieselskaber skal derimod indsende deres årsberetning senest fire måneder efter regnskabsårets afslutning.

Forgrening og brugen af undtagelseserklæringer er underlagt de samme frister.

Hvis du indsender din årsrapport/undtagelseserklæring efter fristens udløb, vil det få følgende konsekvenser for dig:

Erhvervsstyrelsen anmoder om indsendelse ved at sende et brev til virksomhedens digitale indbakke. ( e-boks)

Selskabet får en frist på otte dage i kravet i brevet. Hvis årsberetningen/undtagelseserklæringen ikke er indsendt inden for den frist, der er angivet i påkravsbrevet, skal hvert medlem af selskabets øverste ledelse eller filialdirektør betale et gebyr.

Desuden fastsættes der i kravet en frist på fire uger for virksomheden. Hvis den overskrides, kan Erhvervsstyrelsen straks anmode skifteretten om at få virksomheden tvangsopløst. Visse kommanditselskab, interessentskab og filialer vil blive slettet fra registret.

Et selskab, som skifteretten har besluttet at opløse, kan genopstå igen.

Læs videre for at få flere oplysninger om tvungen opløsning og genoptagelse.

Størrelsen på afgiften ved lukning af selskab:

Omkostningerne beregnes 5 måneder efter indsendelsesdatoen, dvs. 5 måneder efter regnskabsårets afslutning (4 måneder for statsejede og børsnoterede selskaber).

Hvert medlem af virksomhedens øverste ledelse (eller hver filialdirektør), som er ansvarlig på indberetning tidspunkt, er omfattet af afgiften.

Afgiften opkræves af hvert ledelsesmedlem (eller filialdirektør):

500 DKK blev påbegyndt for den første måned. Den anden måneds betaling på 2.000 kr. er påbegyndt. Den tredje måned er påbegyndt med en udbetaling på 3.000 kr.

Gebyret for hvert ledelsesmedlem kan ikke overstige 3.000 kr. (eller filialdirektør).

Efter agenturets modtagelse og offentliggørelse af den forsinkede årsrapport eller fritagelseserklæring leveres skattebreve til ledelsesmedlemmets (eller filialchefens) personlige digitale indbakke.

Eksempel

Fristen for indsendelse af en årsrapport er den 31. maj 2019.

Afgiften er beregnet pr. 1/6/2019.

Årsrapporten vil blive afleveret til Erhvervsstyrelsen den 29. juni 2019.

Gebyret er derefter 500 DKK.

Prisen er 2.000 kr. pr. ledelsesmedlem, hvis årsrapporten modtages den 1/7 2019 i stedet for den 1/7 2018. Hvis årsrapporten modtages den 1/8/2019 i stedet for den 1/8/2018, er prisen 3.000 kr. pr. ledelsesmedlem.

Fritagelse for skatter og afgifter:

Et ledelsesmedlem kan under sjældne omstændigheder fritages for at betale afgiften.

“Helt ekstraordinære omstændigheder” kan f.eks. være, at en person, der er afgørende for regnskabsaflæggelsen, er ramt af en sygdom, der medfører en langvarig manglende evne til at arbejde op til fristens udløb. Dette kan medføre en hel eller delvis skattefritagelse i en specifik vurdering.

Ledelsesmedlemmet skal over for agenturet påvise, at han eller hun har bestræbt sig på at tilskynde til indsendelse, og at forsinkelsen ikke kan tilskrives den pågældende person. Det fritager ikke et ledelsesmedlem for ansvar, blot fordi den ansvarsskabende transaktion fandt sted med virksomhedens ansatte, rådgivere eller andre af lignende art.

Eksempler på situationer, hvor et ledelsesmedlem ikke automatisk er fritaget for beskatning, er følgende: et ledelsesmedlem var uvidende om brevet med krav inden fristens udløb på grund af virksomhedens eller ledelsesmedlemmets egne forhold (f.eks. ferie), sygdommen er opstået længe før fristen for indsendelse, og direktørens arbejdsevne er blevet nedsat. I så fald skal årsrapporten indeholde en erklæring om usikkerheden. I denne situation er det afgørende for kreditorer og investorer, at årsrapporten offentliggøres til tiden.

Hvis du er blevet straffet, har du ret til at indgive en klage til Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen træffer en afgørelse på baggrund af en grundig undersøgelse af, om afgiften skal ophæves eller bevares.

Hvis du er uenig i en afgørelse fra Erhvervsstyrelsen, kan du klage til Erhvervsklagenævnet.