Blog pictures (1)

Udbetaling af søgnehelligdagsopsparing

Hvis du beslutter dig for at give julegaver til dit personale, bør du som udgangspunkt holde udgiften pr. medarbejder under 900 kr. Medarbejderen er selv ansvarlig for at betale skat af værdien af gave, hvis den koster mere end 900 kr., medmindre det samlede beløb er mindre end 1.200 Kr.

Den fulde udgift til arbejdsgiveren kan afskrives som en driftsudgift.

Hvis du som arbejdsgiver beslutter dig for at tilbyde dine medarbejdere gavekort eller kontanter til jul, skal du være opmærksom på, at disse gaver er skattepligtige, fordi de pludselig har samme karakter som kontantløn.

Gavekort kan gøres skattefrie, hvis de leveres til mere bestemte produkter.

Julegaver og andre gaver, der er for dyre, kan beskatte medarbejderen.

Mere information om retningslinjerne for julegaver til personalet kan du læse mere om her.

Udbetaling af pension

Mange medarbejdere ønsker at øge deres pensionsbidrag i december for at reducere deres skattepligtige indkomst. Hvis din medarbejder anmoder om en sådan ekstra betaling, skal du give dem det, inden året er omme, hvilket er senest den 30. december.

Hvordan skal ferie varsles?

Med undtagelse af 1. og 2. juledag betragtes dagene mellem 24. december og 31. december ikke som helligdage efter ferieloven. I henhold til ferielovens krav er juleaftensdag og nytår derfor i teorien blot almindelige arbejdsdage, og derfor er du som arbejdsgiver ikke forpligtet til at give dine medarbejdere fri med løn på de dage. Det er dog yderst almindeligt, at arbejdere holder ulønnede fridage på disse dage.

Du skal være opmærksom på ferielovens varslingskrav, hvis din virksomhed holder lukket mellem jul og nytår, eller hvis du ønsker, at nogen af dine medarbejdere holder fri i den periode.

Man skal give besked senest en måned før virksomhedens ferielukning, når lukningen er mellem jul og nytår. Du er også forpligtet til at varsle ferie senest en måned før du ønsker en medarbejder holder juleferien. Det betyder, at du skal sørge for at informere de medarbejdere, der ønsker at holde juleferie, senest i uge 46 samme år.

Eksempelvis hvis din virksomhed holder helt lukket mellem jul og nytår, skal du informere medarbejderen om, at alle dage, der ikke er helligdage eller aftalte fridage, om at der holdes fri eller er lukket. Både skriftlige og mundtlige meddelelser om ferien er acceptable, men vi anbefaler altid at underrette ferien skriftligt, hvis der er spørgsmål eller uoverensstemmelser.

Interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig?
Skriv dig op herunder og så vil vi kontakte dig indenfor 48 timer👇